ฝันยังไกล ใจยังหนาว

ต่าย อรทัย20 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

ฝันยังไกล ใจยังหนาว - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

บ่ฮู้คือกันว่าอีกกี่วัน

 

กี่คืนล่ะหนอ

 

สาว ตจวกับฝัน

ที่รอจะหากันเจอ

 

ถูกความจนผลักไกล

แผ่นดินฮัก

หลายปีแล้วเด้อ

 

ก็สู้ก็ทนเสมอ

 

กับความจริงบนทางจนๆ

 

คนฮักสักคน

 

เคียงข้างทางจน ก็ยังบ่มี

 

เกือบใช่ทุกที

 

ที่พบที่มีผู้มาเวียนวน

 

รายได้ยังต่ำทุกอย่าง

เดินย้ำวงจรความจน

 

สร้างฝันมาแล้ว

 

กี่ฝนทำได้แค่ทนและคอย

 

ฝันยังไกลหัวใจ

 

ก็ยังเหน็บหนาว

 

ที่พักยังเป็นห้องเช่า

 

กับข้าวยังซื้อปากซอย

 

หวังเพียงทางบ้านอยู่ดี

 

วันนี้ยังไกลสุดสอย

 

ปรึกษาน้ำตาบ่อยๆ

 

ยามมองบ่เห็นทางไป

 

เพื่อนแท้คือใจที่ยังสู้ไหว

บ่ยอมสิ้นหวัง

 

เก็บฝันจางๆ

 

ก่อเป็นพลังหล่อเลี้ยงแรงใจ

 

คิดฮอดคนรอแม่พ่อที่ฮัก

ผลักก้าวต่อไป

 

ยามท้อสิบ่ร้องไห้

 

เพื่อเก็บแรงไว้กอดใจตัวเอง

 

ฝันยังไกลหัวใจก็ยังเหน็บหนาว

 

ที่พักยังเป็นห้องเช่า

 

กับข้าวยังซื้อปากซอย

 

หวังเพียงทางบ้านอยู่ดี

 

วันนี้ยังไกลสุดสอย

 

ปรึกษาน้ำตาบ่อยๆ

 

ยามมองบ่เห็นทางไป

 

เพื่อนแท้คือใจที่ยังสู้ไหว

 

บ่ยอมสิ้นหวัง

 

เก็บฝันจางๆ

 

ก่อเป็นพลังหล่อเลี้ยงแรงใจ

 

คิดฮอดคนรอแม่พ่อ

ที่ฮักผลักก้าวต่อไป

 

ยามท้อสิบ่ร้องไห้

 

เพื่อเก็บแรงไว้กอดใจตัวเอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***