เราจะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยกัน

ปาน ธนพร, Fourth, เปียโน The Sis19 ม.ค. 2004

เนื้อเพลง

เพลง: เราจะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยกัน

ศิลปิน: ปาน ธนพร Fourth เปียโน The Sis

 

แม้เราจะยืนไกลกัน

แม้ภาษาและผิวไม่เหมือนกัน

แต่สิ่งที่มีเหมือนกัน

ก็คือโลกที่เรานั้นยืน

ถ้าเธอต้องเจอทุกข์ร้อน

ฉันก็ทุกข์ก็ร้อนไม่แพ้กัน

เมื่อสุขก็มีเหมือนกัน

โลกเดียวกันที่เรานั้นยืน

 

จะเชื้อชาติไหนสีผิวใด

อย่าให้มันมาขวางกั้นเรา

จะต่างกันสักเท่าไหร่

แค่วันนี้เราเป็นหนึ่งเดียว

ยื่นมือจับมือฉันไว้

เราจะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยกัน

ให้โลกนี้นั้นไม่มีสงคราม

ให้เป็นโลกที่สวยที่ดีงาม

แค่เธอจับมือฉันไว้

และก็มีความรักให้กัน

ช่วยถนอมโลกนี้ให้นานๆ

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้มัน

ก่อนที่มันจะสายไป

 

แม้เราจะยืนไกลกัน

แม้ภาษาและผิวไม่เหมือนกัน

แต่ใจที่เราให้กัน

โลกใบนี้จะเป็นสีเดียว

น้ำใจและความจุนเจือ

ที่เรานั้นได้รับได้ให้กัน

จะผูกใจเราด้วยกัน

ให้โลกนี้มีเพียงสีเดียว

 

จะเชื้อชาติไหนสีผิวใด

อย่าให้มันมาขวางกั้นเรา

จะต่างกันสักเท่าไหร่

แค่วันนี้เราเป็นหนึ่งเดียว

 

ยื่นมือจับมือฉันไว้

เราจะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยกัน

ให้โลกนี้นั้นไม่มีสงคราม

ให้เป็นโลกที่สวยที่ดีงาม

แค่เธอจับมือฉันไว้

และก็มีความรักให้กัน

ช่วยถนอมโลกนี้ให้นานๆ

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้มัน

ก่อนที่มันจะสายไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***