สัญญา 5 ปี

ก๊อท จักรพันธ์23 พ.ย. 1995

เนื้อเพลง

 

สัญญา 5 ปี - ก๊อท จักรพันธ์ (Jakrapun Kornburiteerachote)

Written by:ธงชัย เล็กกัมพล

น้องเอยฟังพี่

 

รักกันมาห้าปี

 

คนดีไม่เห็นใจ

 

โกรธเคือง

 

น้องเอยด้วยเรื่องอันใด

 

น้องถึงแปรช่างแปรให้ใคร

 

เหตุไฉนน้องจึงทำพี่ตรม

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยแก้วตา

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยแก้วตา

 

เราเคยรักกัน

 

รักนานหนักหนา

 

เจ้ามาห่างร้างรา

 

อุราพี่ต้องระทม

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยตากลม

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยตากลม

 

เราเคยสัญญา

 

ต่อหน้ามหาพรหม

 

จะรักจะซื่อถือสัตย์

 

จะอัตคัดก็ไม่ขื่นขม

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

เจ้าลืมสัญญา

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

เจ้าลืมสัญญา

 

เจ้ามารับหมั้น

 

นัดขันหมากมา

 

ทิ้งบัตรเชิญไปให้พี่

 

โถคนดีเจ้าไม่เมตตา

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยแก้วตา

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยแก้วตา

 

เราเคยรักกัน

รักนานหนักหนา

 

เจ้ามาห่างร้างรา

 

อุราพี่ต้องระทม

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยตากลม

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

ทรามเชยตากลม

 

เราเคยสัญญา

ต่อหน้ามหาพรหม

 

จะรัก จะซื่อถือสัตย์

 

จะอัตคัดก็ไม่ขื่นขม

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

เจ้าลืมสัญญา

 

โอ้โอน้องเอ๋ย

 

เจ้าลืมสัญญา

 

เจ้ามารับหมั้น

นัดขันหมากมา

 

ทิ้งบัตรเชิญไปให้พี่

 

โถคนดีเจ้าไม่เมตตา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***