เข้ามาเลย

Loso23 ก.พ. 2001

เนื้อเพลง

เข้ามาเลย - Loso

Written by:เสกสรรค์ ศุขพิมาย

 

เรามาแล้ว

เรามาตาม

คำเรียกร้อง

 

เอ้ามองซะมอง

มองดูให้เต็มสองตา

 

เรามาแล้ว

เรามาตาม

คำเรียกหา

 

เรากลับมา

กลับมามา

พร้อมเพลงร็อก

 

เปิดเครื่องรับ

ของคุณดังดัง

 

เปิดยิ่งดัง

เท่าไหร่ยิ่งดี

 

ขยับเข้ามา

ใกล้ใกล้ดูซี

คุณจะรู้ว่าเร่าร้อน

ซักเพียงไหน

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เรามาแล้วมาแล้ว

เรามาแล้วครับ

 

ยินดีต้อนรับต้อน

รับสู่เมืองloso

 

ไม่เด่นไม่ดัง

ถ้าไม่ดีไม่ชอบคุยโว

 

We are loso

We are rock'n

Roll band

 

เปิดเครื่องรับ

ของคุณดังดัง

 

เปิดยิ่งดัง

เท่าไหร่ยิ่งดี

ขยับเข้ามา

ใกล้ใกล้ดูซี

คุณจะรู้ว่าเร่าร้อน

ซักเพียงไหน

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เรามาแล้วมาแล้ว

เรามาแล้วครับ

 

ยินดีต้อนรับ

ต้อนรับสู่เมือง loso

 

ไม่เด่นไม่ดัง

ถ้าไม่ดีไม่ชอบคุยโว

 

We are loso

We are rock'n

Roll band

 

เปิดเครื่องรับ

ของคุณดังดัง

เปิดยิ่งดัง

เท่าไหร่ยิ่งดี

ขยับเข้ามา

ใกล้ใกล้ดูซี

คุณจะรู้ว่าเร่าร้อน

 

ซักเพียงไหน

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

เข้ามาเลย

 

โย่ว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***