จดหมายเป็นหมัน

สายัณห์ สัญญา26 ก.พ. 2015

เนื้อเพลง

 

จดหมายเป็นหมัน - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

 

ลืม ลืมพี่หรือยังเล่าน้อง

 

จดหมายที่เคยใส่ซอง

 

ส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมา

 

ทำไมไม่ตอบ

 

ไม่ชอบก็จงตอบมา

 

จะได้ไม่เสียเวลา

 

คอยตั้งตา นับวันนับคืน

 

หรือเธอมี

 

แฟนใหม่เคลียคลอ

 

ปล่อยให้พี่เฝ้ารอ

 

เฝ้ารอคงมั่นขวัญยืน

 

ถึงได้มองผ่าน

 

พี่นั้นสุดแสนกล่ำกลืน

 

ไม่นึกว่าแม่ขวัญยืน

 

จะกลายเป็นอื่น

 

เสียแล้วล่ะเน้อ

 

อกเราเอ๋ย

 

ดูซิเคยรักกัน

 

น้องช่างมาแปรผัน

 

จากฉันไปแล้วหรือเอย

 

อย่าลืมเสียเล่า

 

พี่เฝ้าแต่คิดถึงเธอ

 

อย่าให้รักละเมอ

 

เพราะเธอมาทำพี่หลง

 

จำคืนนั้นได้ไหมน้อง

 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

 

พี่และน้องร่วมลอยกระทง

 

ตั้งอธิฐาน

 

จะรักกันให้มั่นคง

 

เพิ่งรู้ใจอนงค์

 

โฉมยงค์ไม่แน่ไม่นอน

 

อกเราเอ๋ย

 

ดูซิเคยรักกัน

 

น้องช่างมาแปรผัน

 

จากฉันไปแล้วหรือเอย

 

อย่าลืมเสียเล่า

 

พี่เฝ้าแต่คิดถึงเธอ

 

อย่าให้รักละเมอ

 

เพราะเธอมาทำพี่หลง

 

จำคืนนั้นได้ไหมน้อง

 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

 

พี่และน้องร่วมลอยกระทง

 

ตั้งอธิฐาน

 

จะรักกันให้มั่นคง

 

เพิ่งรู้ใจอนงค์

 

โฉมยงค์ไม่แน่ไม่นอน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***