พรุ่งนี้

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 พ.ย. 2015

เนื้อเพลง

 

พรุ่งนี้ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

อย่าร้อง ไห้เลย

 

อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า

 

ถ้ารัก แล้วจงลืม

 

ลืมความเสียใจ

เมื่อจำต้องจาก

 

พรุ่งนี้จะทำอย่างไร

 

ไม่มีกัน

 

พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง

 

ขึ้นใหม่

 

จดจำแต่เรื่องดีๆ

 

ที่เคยทำ

 

ผิดพลั้งพลาดไป

เรื่องใดอภัยกัน

 

แม้ฉันเคยอยู่ข้างเธอ

 

เสมอมา

 

เมื่อลาจากเธอต้องยืน

 

ให้เข้มแข็ง

 

อย่าร้อง ไห้เลย

 

อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า

 

ถ้ารัก แล้วจงลืม

 

ลืมความเสียใจ

เมื่อจำต้องจาก

 

พรุ่งนี้จะทำอย่างไร

 

ไม่มีกัน

 

พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง

 

ขึ้นใหม่

 

อย่าร้องไห้เลย

 

อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า

 

ถ้ารัก แล้วจงลืม

 

ลืมความเสียใจ

เมื่อจำต้องจาก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***