UFO

M-Flow, Sonofo, Younggu, YOUNGOHM14 ก.พ. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: UFO

ศิลปิน: M-Flow, Sonofo, Younggu, YOUNGOHM

ฉันมองออกหน้าต่าง

อยู่บนยานอวกาศ

เธอเหมือนดาวมีเรื่องราว

เหมือนนิทานที่เคยอ่าน

เรื่องของเราเรื่องสองเรา

ที่เคยผ่านตอนนี้ห่าง

ไม่ได้เจอไม่ได้ข่าว

เรื่องของเรามันก็จาง

 

ความว่างเปล่า

ก่อนเธออยู่ใกล้กัน

ตอนนี้ห่างฉันก็ตามไม่ทัน

Where are you ฉันไม่รู้

คงต้องปล่อยไปตอนนี้ห่างไกล

 

แม้จะไกลฉันจะยังคิดถึงในใจ

เดินกับฉันเถอะน้องมาลัย

มีแต่เราทั้งสองล่องไป

ครั้งนี้ฉันจะพร้อมจะรับมัน

เธอนั้นอยากจะลองจะรับฟัง

ยานของฉันไม่หนาวไม่หนาว

ยานของฉันมีดาวมีดาว

 

คิดถึงเธอแทบทุกวัน

อยากทักเธออยู่เหมือนกัน

เธอมีเวทมนตร์เธอเล่นกล

เธอเปลี่ยนไปไม่ใช่คน

I love you น้องหน้ามน

เธอไปไหนเธอไม่ทน

เธอไม่ชอบคนขี้บ่น

ความรักของเราเธอไม่สน

เธอไม่สนใจจากนี้ไป

อาจไม่มีวันหวนคืนยังไม่ลืม

 

ฉันมองออกหน้าต่าง

อยู่บนยานอวกาศ

เธอเหมือนดาวมีเรื่องราว

เหมือนนิทานที่เคยอ่าน

เรื่องของเราเรื่องสองเรา

ที่เคยผ่านตอนนี้ห่าง

ไม่ได้เจอไม่ได้ข่าว

เรื่องของเรามันก็จาง

 

ความว่างเปล่า

ก่อนเธออยู่ใกล้กัน

ตอนนี้ห่างฉันก็ตามไม่ทัน

Where are you ฉันไม่รู้

คงต้องปล่อยไปตอนนี้ห่างไกล

 

She ain't so

Star callin' so come through world

Through this far

To reach your heart

Be apart of my tire life

รอฉันอีกไม่นานอาจเร็วกว่าเมื่อวานอยู่บนยาน

Travel through the space in time

Trappin' till the day i die

ถึงตายไปยังคิดถึงเธอ

You know i'll be by your side

ผมคิดถึงทุกทุกวันนะ

Yah yah keep you in touch

Yah keep you in touch

Yah I'm astronaut keep an eyes on you

You're the one I'mma hold on to

 

เมื่อปีที่แล้วเธอยังอยู่ไทย

แต่มาปีนี้เธอไปอยู่ไหน

เธอยังไม่เคยทันได้ลา

ก็เธอบอกฉันว่าไม่ธรรมดา

เจ้าบอกว่าเจ้านั้นมักผู้ซาย

สไตล์ไทยบ้านขี้ค้านบ่เอาเวียกงาน

บ่เฮ็ดอีหยังสักวัน

เจ้านั้นมักเขาแฮงเจ้านั้นแพงเขาแฮง

เจ้านั้นบ่สนใจอ้ายสักครั้ง

เฝ้าตั้งแต่ยามแลงอ้ายนี้มักเจ้าแฮง

คอยเบิ่งแยงเบิ่งแยง

แค่ได้เบิ่งกะมีแฮง

 

ฉันมองออกหน้าต่าง

อยู่บนยานอวกาศ

เธอเหมือนดาวมีเรื่องราว

เหมือนนิทานที่เคยอ่าน

เรื่องของเราเรื่องสองเรา

ที่เคยผ่านตอนนี้ห่าง

ไม่ได้เจอไม่ได้ข่าว

เรื่องของเรามันก็จาง

 

ความว่างเปล่า

ก่อนเธออยู่ใกล้กัน

ตอนนี้ห่างฉันก็ตามไม่ทัน

Where are you ฉันไม่รู้

คงต้องปล่อยไปตอนนี้ห่างไกล

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***