คิดฮอดอ้ายสายไปบ่

ต่าย อรทัย20 มิ.ย. 2013

เนื้อเพลง

คิดฮอดอ้ายสายไปบ่ - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

บ่มีอ้ายหัวใจจึงส่งข่าว

 

ถูกความเหงา

รบกวนจึงตามหา

 

ตอนที่มีอ้ายมีหยังน้อบังตา

 

เพิ่นหายหน้าจึงรู้หัวใจเรา

 

ใจคิดฮอดมารู้เมื่ออยู่ห่าง

 

ภาพความหลัง

ทยอยบอกใจเหงา

 

อยากขอโทษ

ย้อนหลังทุกเรื่องราว

 

ตอนที่มีเราบ่เคยได้นำพา

 

เป็นได๋ล่ะ เป็นได๋ล่ะ

สมน้ำหน้าหัวใจ

 

คิดฮอดหลายๆ

 

จนหลอยมีน้ำตา

 

ขอโทษเด้ออ้าย

ที่หัวใจบอกช้า

 

กว่าจะรู้ว่า

คนๆนี้แหละใช่

 

วันบ่มีอ้าย

 

หัวใจจึงถาม

 

คิดฮอดฮอยจำ

 

ท่องคำว่ารอ

คิดฮอดฮอยจำ

 

ท่องคำว่ารอ

 

ฝากคำถาม

ที่ใจยังไหวหวั่น

 

เราจะมีวันนั้นอีกบ่น้อ

 

กลับมาฟังเสียงใจน้องได้บ่

 

สายล่ะบ้อถ้าขอ

 

ฟื้นฮอยใจ

 

สายไปบ่น้อ

 

น้องคิดฮอดอ้ายสายไปบ่น้อ

 

สายไปบ่น้อ

 

น้องคิดฮอดอ้ายสายไปบ่น้อ

 

เป็นได๋ล่ะ เป็นได๋ล่ะ

สมน้ำหน้าหัวใจ

 

คิดฮอดหลายๆ

 

จนหลอยมีน้ำตา

 

ขอโทษเด้ออ้าย

ที่หัวใจบอกช้า

 

กว่าจะรู้ว่า

คนๆนี้แหละใช่

 

วันบ่มีอ้าย

หัวใจจึงถาม

 

คิดฮอดฮอยจำ

 

ท่องคำว่ารอ

 

คิดฮอดฮอยจำ

 

ท่องคำว่ารอ

 

สายไปบ่น้อ

 

น้องคิดฮอดอ้ายสายไปบ่น้อ

 

สายไปบ่น้อ

 

น้องคิดฮอดอ้ายสายไปบ่น้อ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***