ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง น้องย่านลิฟต์หนีบ ศิลปิน ดอกอ้อ-ก้านตอง

น้องย่านลิฟต์หนีบ

ดอกอ้อ-ก้านตอง26 ก.ย. 2013

เนื้อเพลง

น้องย่านลิฟต์หนีบ - ก้านตอง ทุ่งเงิน (Kantong Tungngern)

Written by:หล่อ นาปัง/สวัสดิ์ สารคาม

 

โอ โอ่โฮ๊ะโอ้ละหนอ

 

โอ๊โอ้ละหนอ โอ๊โอ้ละหนอ

 

เอื้อย เอื้อย

มื้อนี้น้องขอบคุณหลาย

 

ที่พามาหย่างมาย อยู่ในบิ๊กซี

 

ป๊าดตี้โธ่ ของลดหลายอีหลี

 

หย่างเย็นดี อยู่ในห้องแอร์

 

ดีใจซั่นตี้

จ้า ดีใจคักแน

 

ฮ้วยน้องข่อย

จั่งแม่นปากสำมะแจ๋

 

ออเซอะ แอะแซะ

ซงสิอยากได้อีหยัง

 

ป๊าดติ้โธ่ พุ้นนะเอื้อยฝรั่ง

 

โอ๊ยอยู่ซื่อซื่อแน

แนเปี๊ยเป็นหยัง

 

ฟ้าว ฟ้าวหย่าง

เขาสิว่าเฮาบ้านนอก

 

โอ้ยเอื้อยนี้แหมะ

น้องฮู้จักความอยู่ดอก

 

เซาจิกหริกจอกหรอก

พวมเป็นแซเป็นสาว

 

เอื้อย เอื้อย

ป๊าดคือหล่อแท้ผู้บ่าว

อยู่ซื่อ ซื่อ แนเอ้า

อย่าห่าวดิ้นห่าวด่อง

 

อย่าสดีดสดิ้งหลาย

 

เดี่ยวเอื้อยสิมะกอกใส่หัวดอก

 

ฟ้าวเรียนให้มันจบนั้นเป็นหยัง

อยากมีผู้บ่าวซั่นตี้ เฮ้ย

โอ้ย เอื้อยกะจั่งแม่นฮ้าย ฮ้าย

ฮ้ายนั้นหละ

ฟ้าว ฟ้าวหย่างแน สิพาขึ้นลิฟต์

 

เอื้อย เอื้อย ถ่าน้องแนตี้

 

ถ่าอีหยังอีกละน้อ นางอันนี่

 

ถ่าแนน้องย่านลิฟต์หนีบ

 

หนีบหม่องได๋ละหล่า

ขา

 

เฮ้ย จั่งแม่นบ้านนอกน้อน้องหล่า

 

มันบ่หนีบดอกขา

 

แต่มันสิหนีบแนวอื่น

 

แม่นหยังละเอื้อย แนวอื่น

กะอันนั้นหละ

แม่นหยังละ อันนั้น

กะขานั้นหละ

จั่งแม่นส่อ ฟ้าว ฟ้าว แน

บ้อ ข่อยนึกว่าแม่นอันนั้น

ฮื่อ มะกอกซะน้อ

 

เอื้อย เอื้อย น้องย่านลิฟต์

คนเขาขึ้นเป็นสิบ คือบ่เป็นหยัง

 

ผู้บ่าวไทย แขกจีนฝรั่ง

 

เพิ่นมาหย่างกะมีแต่ผู้หล่อๆ

 

เป็นตาออนซอนเด้เนอะ

 

พุ้นนะ

น้องอยากพ้อ สิจกกินตับ

เว้าเป็นตาหน่าย

คั้นได้หย่ำคือสิหวานจั๊บ จั๊บ

ได้จกกินตับ

 

กินตับคนหล่อ

 

เดี่ยวฮอดบ้าน

เอื้อยสิบอกอีพ่อ

 

โอ้ย เอื้อยกะจั่งแม่นเนอะ

 

สิบอกอีพ่อ

 

เอาค้อนใส่หัว

 

โอ โอ่โฮ๊ะโอ้ละหนอ

 

โอ๊โอ้ละหนอ

 

โอ๊โอ้ละหนอ

 

เอื้อย เอื้อย น้องย่านลิฟต์

คนเขาขึ้นเป็นสิบ

 

คือบ่เป็นหยัง

 

ผู้บ่าวไทย แขกจีนฝรั่ง

 

เพิ่นมาหย่างกะมีแต่ผู้หล่อๆ

 

เป็นตาออนซอนเด้เนอะ

พุ้นนะ

 

น้องอยากพ้อ สิจกกินตับ

เว้าเป็นตาหน่าย

คั้นได้หย่ำคือสิหวานจั๊บ จั๊บ

 

ได้จกกินตับ

 

กินตับคนหล่อ

 

เดี่ยวฮอดบ้าน

เอื้อยสิบอกอีพ่อ

 

โอ้ย เอื้อยกะจั่งแม่นเนอะ

สิบอกอีพ่อ

 

เอาค้อนใส่หัว

 

โอ โอ่โฮ๊ะโอ้ละหนอ

 

โอ๊โอ้ละหนอ

 

โอ๊โอ้ละหนอ

 

ไป ไปหิฟ้าวหย่าง

เอื้อยสิพาไปเลือกเสื้อชั้นในนี้

 

ซ่ามโตร้อยซาว มันลดราคานิ

มันสิเบิดก่อน

เอื้อยกะถ่าแนติหละ

น้องย่านลิฟต์หนีบ

 

สิไปย่านหยังประสาลิฟต์หนีบ

เฮ้ยจั่งแม่นบ้านนอก

มามาเอื้อยจะพาไปกินเคเอ็ม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***