ถึงเพื่อน (คอนเสิร์ต 19 เข้า 20 เสือออกลาย) (Concert 19 Kow 20 Suar Auk Lai)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Tueng Puean (Concert 19 Kow 20 Suar Auk Lai) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

ในโลกแห่งความฝัน

 

และวันที่เป็นจริง

 

เรื่องราวทุกสิ่ง

 

ต่างกันมากมาย

 

เธอจงเสาะหา

 

พบพานนำไป

 

เพียงรักเต็มหัวใจ

 

กำลังใจเต็มทรวง

 

ถ้าเธอเหนื่อยนัก

 

หยุดพักเสียก่อน

 

ล้มตัวลงนอน

 

แนบตักฉันนี่

 

จะหนาวจะร้อน

 

จะคอยพัดวี

 

หลับฝันถึงสิ่งดี

หลีกหนีสิ่งเลว

 

แม้เธอปวดร้าว

 

ก็ขอเพียงสู้

 

ฉันยังยืนอยู่

 

คู่เธอมิแหนงหน่าย

 

หากเธออยากถาม

ว่าฉันคือใคร

 

ฉันคือหัว ใจ

ศรัทธาของผองชน

 

ถ้าเธอเหนื่อยนัก

 

หยุดพักเสียก่อน

 

ล้มตัวลงนอน

 

แนบตักฉันนี่

 

จะหนาวจะร้อน

 

จะคอยพัดวี

หลับฝันถึงสิ่งดี

 

หลีกหนีสิ่งเลว

 

แม้เธอปวดร้าว

 

ก็ขอเพียงสู้

 

ฉันยังยืนอยู่

 

คู่เธอมิแหนงหน่าย

หากเธออยากถาม

 

ว่าฉันคือใคร

 

ฉันคือหัวใจ

 

ศรัทธาของผองชน

 

หากเธออยากถาม

 

ว่าฉันคือใคร

 

ฉันคือหัวใจ

 

ศรัทธาของผองชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***