ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง EP.19 ตำนานสยอง ฝังเสาหลักเมือง ฝังคนทั้งเป็น !!! (ประวัติศาสตร์ไทย) ศิลปิน รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

EP.19 ตำนานสยอง ฝังเสาหลักเมือง ฝังคนทั้งเป็น !!! (ประวัติศาสตร์ไทย)

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด15 เม.ย. 2020

เนื้อเพลง

จากบทสัมภาษณ์ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ในนิตยสาร FHM ฉบับที่ 75 (July 2009) อาจารย์ได้เล่าถึงพิธีตั้งเสาหลักเมืองในบ้านเมืองโบราณ แถบอุษาคเนย์ ที่จะนำคนเป็น ๆ ไปฝังในหลุม เพื่อให้วิญญาณอยู่คู่เสาหลักเมือง และคอยดูแลบ้านเมือง ประกอบกับบันทึกของ “วันวลิต” ที่เล่าถึงการฝังหญิงมีครรภ์ทั้งเป็น ใต้เสาพระราชวังและประตูสำคัญในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองของอยุธยา คติความเชื่อและพิธีดังกล่าว ผ่านมาหลายร้อยปี และในยุครัตนโกสินทร์ก็ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***