นรชาติวางวาย

ไมค์ ภิรมย์พร10 ต.ค. 2013

เนื้อเพลง

เพลง: นรชาติวางวาย

ศิลปิน: ไมค์ ภิรมย์พร

 

นรชาติ ติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์

สถิตทั่ว แต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา

 

นรชาติ ติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์

สถิตทั่ว แต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา

 

รวยจน ไม่ใช่กรรมพันธุ์

เงินใครเงินมัน ไม่เคยไปอิจฉา

เงินทอง ไม่ใช่ศักดิ์ศรี

วัดชั่ว วัดดี อยู่ที่สู้ปัญหา

เวลา พิสูจน์ค่าของคน

ดีเลว ไม่ได้เกี่ยวกับจน

ถึงแม้ขัดสน แต่ไม่จนปัญญา

 

นรชาติ ติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์

สถิตทั่ว แต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา

 

ปลาเป็น มันต้องว่ายทวนน้ำ

การงานลุยทำ ไม่รอวาสนา

เวลา ไม่เคยคอยใคร

นั่งรอท้อใจ ไม่ช่วยอะไรขึ้นมา

หันหลัง ให้กับความเกียจคร้าน

หันหน้า ให้กับความขยัน

ไม่ช้า ไม่นาน สวรรค์ คงเมตตา

 

ปลาเป็น มันต้องว่ายทวนน้ำ

การงานลุยทำ ไม่รอวาสนา

เวลา ไม่เคยคอยใคร

นั่งรอท้อใจ ไม่ช่วยอะไรขึ้นมา

หันหลัง ให้กับความเกียจคร้าน

หันหน้า ให้กับความขยัน

ไม่ช้า ไม่นาน สวรรค์ คงเมตตา

 

นรชาติ ติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์

สถิตทั่ว แต่ชั่ว ดี ประดับไว้ ใน โล กา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***