ไหนว่าจะจำ

The Impossible2 ธ.ค. 2016

เนื้อเพลง

ไหนว่าจะจำ - ดิ อิมพอสซิเบิ้ลส์

Written by:ดิ อิมพอสซิเบิ้ลส์

ไหนว่าจะจำ

 

จะจำแล้วไงไม่จำ

 

พี่เชื่อถ้อยคำแม้จำติดใจ

 

ไม่ลืม มิลืมไม่ลืม

 

ให้จำคืนหนึ่งคืนนั้น

 

สวรรค์อันเคยดูดดื่ม

 

แล้วใครที่ลืมถ้อยคำ

 

ไหนเธอว่าจงจดจำ

 

ไหนว่าจะจำ

 

พี่ยังฝังใจจดจำ

พี่เฝ้าเก็บงำหัวใจ

ให้เธอผู้เดียว

 

รักเธอผู้เดียว

 

จะมีนางอื่นหมื่นแสน

 

ทอดแขนพี่ยังไม่เกี่ยว

 

รักเดียวพี่จึงจดจำ

 

รักจริงจึงจำ

 

จำไว้ คำนี้พี่จำได้

 

ก็ใยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง

 

หัวใจไม่เคร่ง

 

สัญญากับพี่เอง

 

สาบานกับพี่เอง

 

พร้อมใจให้พี่เอง

 

แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ

 

ไหนว่าจะจำ

 

จะจำแล้วไงไม่จำ

แต่เจ้ากลับคำหัวใจ

ไม่จำไม่จริง

หัวใจไม่จริง

 

ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน

 

ดังน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง

 

น้ำใจไม่จริงอย่างคำ

 

โถใจไม่จำ

 

ไหนว่าจะจำ

 

จะจำแล้วไงไม่จำ

แต่เจ้ากลับคำหัวใจ

ไม่จำไม่จริง

 

หัวใจไม่จริง

 

ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน

ดังน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง

 

น้ำใจไม่จริงอย่างคำ

โถใจไม่จำ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***