ไม้ไผ่

คาราบาว27 ธ.ค. 2004

เนื้อเพลง

Mai Pai (Instrumental) - คาราบาว (Carabao)

Written by:Carabao

 

ในดึกสงัดมีสายฝนโปรยปราย

ฉันเหยียดร่างกายทอด

ไปตามแสงเดือน

 

ในโสตประสาท

แว่วเสียงฝนเป็นเพื่อน

ยํ้าเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมา

 

โหยหวนสํานวนครวญครํ่า

 

ลํานําของขลุ่ยไม้ไผ่

 

ล้อบรรเลงเพลง

จากนิ้วที่พรมพราย

จากฝนที่โปรยปราย

จากใจที่อาวรณ์ถึงเธอ

 

เสียงขลุ่ยกลืนกลบ

ลบสําเนียงรอบกาย

แสงจันทร์กระจาย

โอบพื้นดินเดียวกัน

 

ปล้องไผ่ผิวนี้

มีสืบสายสัมพันธ์

เกิดแต่กอร่วมกันนานมา

 

แหละผู้คนทุกชนทุกชั้น

 

ก็สัมพันธ์ดังขลุ่ยไม้ไผ่

 

คือแรงลมพลิ้วผ่านลําไม้

 

มีลมจากแรงกาย

มีไผ่จากกอรวมร่วมกัน

 

ร่วมกันร่วมกัน

 

ร่วมกันร่วมกัน

 

เป็นเสียงขลุ่ย

ที่หวีดหวิวแทงใจ

 

เป็นเสียงขลุ่ย

ที่กึกก้องตะโกนไกล

 

เป็นเสียงขลุ่ย

ที่อยู่เหนือความตาย

ความเหงาในดวงใจ

ความทุกข์ในเรือนกาย

ความชั่วร้ายในตัวตน

 

อันพสุธนก็สาบสูญ

 

เป็นเสียงขลุ่ย

ที่หวีดหวิวแทงใจ

 

เป็นเสียงขลุ่ย

ที่กึกก้องตะโกนไกล

 

เป็นเสียงขลุ่ย

ที่อยู่เหนือความตาย

 

ฉันมาฝากเอาไว้

ฉันมาฝากเอาไว้

ฉันมาฝากเอาไว้

 

ในดวงใจของเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***