เด็กชายรามี

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: ด.ช.รามี่

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

เด็กชายรามี่ เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์

เกิดในแผ่นดินสงครามและการทำลาย

ชีวิตวัยหนุ่ม ไม่ทันได้ใช้

ศรัทธาแห่งศาสนา อยู่เนือความตาย

แตกต่างไม่อาจร่วมแผ่นดินเดียวกันได้

จึงทำสงคราม แยกแผ่นดินปาเลสไตน์

มายาวนาน

อิสราเอลมีเทมเพิ้ลเมาท์ อยู่เยรูซาเล็ม

ฮารัม อัล ชาริฟ อยู่เยรูซาเล็ม

ต่างอ้างสิทธิเป็นเจ้าของ

ไม่อาจปรองดอง ต้องทำส่งคราม

พลีชีวิต พิทักษ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

สิ้นชีวิตได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

รบกับยิว เพื่อแยกแผนดินที่หมายปอง

สถาปนารัฐปาเลสไตน์

ศรัทธาแห่งศาสนา อยู่เนือความตาย

แตกต่างไม่อาจร่วมแผ่นดินเดียวกันได้

จึงทำสงคราม แยกแผ่นดินปาเลสไตน์

อิสราเอลมีเทมเพิ้ลเมาท์ อยู่เยรูซาเล็ม

ฮารัม อัล ชาริฟ อยู่เยรูซาเล็ม

ต่างอ้างสิทธิเป็นเจ้าของ

ไม่อาจปรองดอง ต้องทำส่งคราม

พลีชีวิต พิทักษ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

สิ้นชีวิตได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

รบกับยิว เพื่อแยกแผนดินที่หมายปอง

สถาปนารัฐปาเลสไตน์

เด็กชายรามี่ เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์

อายุสิบสอง ได้ลองลิ้มรสความตาย

สังเวยสงคราม ศรัทธา ศาสนา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***