สักวันคงเจอ

Nuvo18 ม.ค. 2005

เนื้อเพลง

สักวันคงเจอ - Nuvo

คนที่เคยบอกกัน

ยืนยันว่ารัก

 

คนที่เคยผูกพัน

 

กันมามากมาย

 

ต่างก็เดินเข้ามา

และจากฉันไป

 

อย่างไม่เคยจะมีเยื่อใย

 

อะไรต่อกัน

 

ไม่มีสักคน

 

ที่เขาจะคอยห่วงใย

 

ที่เขาจะพอเข้าใจ

 

ผู้ชายอย่างฉัน

 

เคยทุ่มเทเท่าไร

 

ก็ยังมีหวัง

 

เคยเจ็บมาเท่าไร

 

ไม่เคยคิดจำ

 

คอยก็คอยแต่คน

ที่ใจงดงาม

 

อยากจะรัก

และรักคนนั้น

ให้นานกว่าใคร

 

อาจมีสักคน

 

ที่เขาจะคอยห่วงใย

 

ที่เขาจะพอเข้าใจ

 

ผู้ชายอย่างฉัน

 

คงมีใครคนนึง

 

ที่อยู่ที่ไหนสักแห่ง

 

ที่จะยอมรับทุกอย่าง

 

เข้าใจชีวิตที่ฉันเป็น

 

คงมีใครคนนึง

ที่ยอมเป็นทุกทุกอย่าง

 

ที่อยู่เคียงข้างไม่ห่าง

 

ก็ได้แต่หวังคงไม่นาน

 

สักวัน

 

อาจมีสักคน

 

ที่เขาจะคอยห่วงใย

 

ที่เขาจะพอเข้าใจ

 

ผู้ชายอย่างฉัน

 

คงมีใครคนนึง

 

ที่อยู่ที่ไหนสักแห่ง

 

ที่จะยอมรับทุกอย่าง

 

เข้าใจชีวิตที่ฉันเป็น

 

คงมีใครคนนึง

ที่ยอมเป็นทุกทุกอย่าง

 

ที่อยู่เคียงข้างไม่ห่าง

 

ก็ได้แต่หวังคงไม่นาน

 

สักวันคงเจอ

 

คงมีใครคนนึง

ที่ยอมเป็นทุกทุกอย่าง

 

ที่อยู่เคียงข้างไม่ห่าง

 

ก็ได้แต่หวังคงไม่นาน

 

สักวันคงเจอ

 

สักวันคงเจอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***