ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง EP.25 การขึ้นบัลลังก์ของสมเด็จพระเพทราชา ศิลปิน รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

EP.25 การขึ้นบัลลังก์ของสมเด็จพระเพทราชา

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด28 พ.ค. 2020

เนื้อเพลง

สืบข้อมูลการรัฐประหารของพระเพทราชา ทั้งจากบันทึกในพระราชพงศาวดาร, บันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้เสียประโยชน์โดยตรง และเปิดข้อสันนิษฐานใหม่ สุดเซอร์ไพรส์ กรณีชาติกำเนิดของสมเด็จพระเพทราชา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***