รักใครไม่ได้อีก (Album Version)

Room 3917 ก.พ. 2014
เนื้อเพลง

เพลง: รักใครไม่ได้อีก

ศิลปิน: Room 39

 

เขาบอกให้ฉันนั้นคิดตัดใจ

และบอกให้ฉันนั้นไปเริ่มใหม่

กับใครก็ได้ที่จะไม่ใช่เธอ

 

เขาบอกให้ฉันนั้นเลิกหลง

เขาบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง

หยุดความรักความสับสนความพร่ำเพ้อ

 

เขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก

พิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันได้เจอ

ว่าจริงๆแล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆเหรอ

 

ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวัง

ฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอ

ไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหน

ไม่ว่าใครจะว่าโง่สักแค่ไหน

แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว

 

จะรักใครไม่ได้อีก

จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว

จะให้ใครไม่ได้อีก

มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว

จะรักใครไม่ได้อีก

นานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอ

มีความหวังที่จะรักเธอต่อไป

 

เขาบอกให้ฉันลบรูปเธอทิ้ง

เขาบอกให้ฉันล้างบางสิ่ง

ที่จะทำให้ฉันนั้นคิดถึงเธอ

เขาบอกยิ่งเก็บยิ่งทำร้าย

เขาบอกยิ่งกอดจะยิ่งใจสลาย

เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่พร่ำเพ้อ

 

เขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก

พิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันได้เจอ

ว่าจริงๆแล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆเหรอ

 

ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวัง

ฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอ

ไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหน

ไม่ว่าใครจะว่าโง่สักแค่ไหน

แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว

 

จะรักใครไม่ได้อีก

จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว

จะให้ใครไม่ได้อีก

มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว

จะรักใครไม่ได้อีก

นานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอ

มีความหวังที่จะรักเธอต่อไป

 

จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้

จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว

จะมีแต่เธอคนนี้คนเดียว

จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้

จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว

 

ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวังทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวัง

ฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอ

ไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหน

ไม่ว่าใครจะว่าโง่สักแค่ไหน

แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด

แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด

แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว

จะรักใครไม่ได้อีก

จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว

จะให้ใครไม่ได้อีก

มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว

จะรักใครไม่ได้อีก

 

จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้

จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว

จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้

จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว

 

นานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอ

มีความหวังที่จะรักเธอต่อไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม