SASSY GIRL refresh

Potato27 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

SASSY GIRL refresh - Potato

มันก็จริงที่ฉันไล่เธอไป

 

มันก็จริงฉันพูดเอง

 

ชอบมาทำให้ฉันต้องเสียใจ

 

ห้ามอะไรไม่เชื่อฟัง

 

แต่เวลาที่ฉันไม่เจอะเธอ

 

อยากจะนอนก็ร้อนใจ

 

หรือเธอเป็นคน

 

ที่บนฟ้าสร้างลงมา

 

ให้ปั่นป่วนชีวิตฉัน

 

ช่วยกลับมาทำให้ใจ

 

ฉันเป็นแผล

 

ช่วยกลับมาทำ

 

ให้ใจฉันร้าวพอประมาณ

 

ช่วยกลับมาทำ

 

ให้ใจฉันเจ็บช้ำ

 

อยากบอกให้เธอได้ฟัง

 

คิดถึงเธอจังยัยตัวร้าย

 

ดวงชะตาฉันคงเป็นคู่เธอ

 

เธอก็คงจะเหมือนกัน

 

เคยเข้าใจว่าเธอไม่สำคัญ

 

เลิกก็คงไม่เสียใจ

 

แต่เวลาที่ฉันไม่เจอะเธอ

 

อยากจะนอนก็ร้อนใจ

 

หรือเธอเป็นคน

 

ที่บนฟ้าสร้างลงมา

 

ให้ปั่นป่วนชีวิตฉัน

 

ช่วยกลับมาทำให้ใจ

 

ฉันเป็นแผล

 

ช่วยกลับมาทำ

 

ให้ใจฉันร้าวพอประมาณ

 

ช่วยกลับมาทำ

 

ให้ใจฉันเจ็บช้ำ

 

อยากบอกให้เธอได้ฟัง

 

คิดถึงเธอจังยัยตัวร้าย

 

ช่วยกลับมาทำให้ใจ

 

ฉันเป็นแผล

 

ช่วยกลับมาทำ

ให้ใจฉันร้าวพอประมาณ

 

ช่วยกลับมาทำ

 

ให้ใจฉันเจ็บช้ำ

 

อยากบอกให้เธอได้ฟัง

 

คิดถึงเธอจัง

 

ยัยตัวร้าย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***