ห่วงหาอาวรณ์

สายัณห์ สัญญา12 มี.ค. 2015

เนื้อเพลง

 

ห่วงหาอาวรณ์ - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

 

คนรักกันจากกัน

 

วันครึ่งวันก็ห่วงหา

 

นี่ลับเลือนนับเดือนไม่มา

 

ทำเหมือนว่าไม่รักกัน

 

ใจฉันแสนห่วงเธอ

 

เธอทำไมไม่ห่วงฉัน

 

ปากและใจ ทำไมต่างกัน

 

ลืมคำมั่นสัญญา

 

บอกฉันไว้ จะไปไม่นาน

 

ฉันฝันหวานว่าจะมา

 

รอทุกวันจนหมดเวลา

 

จึงรู้ว่ารอเก้อ

 

เธอไม่เคยห่วงฉัน

 

ไม่เหมือนฉันที่ห่วงเธอ

 

ถ้ารักจริงก็คงอยากเจอ

 

เธอคงไม่ได้รักจริง

 

บอกฉันไว้ จะไปไม่นาน

 

ฉันฝันหวานว่าจะมา

 

รอทุกวันจนหมดเวลา

 

จึงรู้ว่ารอเก้อ

 

เธอไม่เคยห่วงฉัน

 

ไม่เหมือนฉันที่ห่วงเธอ

 

ถ้ารักจริงก็คงอยากเจอ

 

เธอคงไม่ได้รักจริง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***