ดาวเต้น ม. ต้น

ต่าย อรทัย24 มิ.ย. 2008

เนื้อเพลง

 

ดาวเต้น ม. ต้น - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:สลา คุณวุฒิ

หางเครื่องชั่วคราว

 

สาวนักเรียน มต้น

 

หลบลี้ภัยความจน

 

กระโดดขึ้นบนเวที

 

เรียนคุณครูประจำชั้น

 

ขอสิทธิ์สั้นๆ อย่างนี้

 

เงินไปโรงเรียน บ่มี

 

ลองหาเวที ทำกิน

 

ศิลปินจำเป็น

 

รับงานแล้วเต้นเต็มที่

 

จำท่าเต้นจากทีวี

 

หากยังบ่ดีอย่าหมิ่น

 

เป็นดาวประจำลำซิ่ง

 

แต่ชีวิตจริง ติดดิน

 

แลกตังค์ค่าตัวพอกิน

 

เป็นศิลปินแก้จน

 

ดาวเต้น มต้น

ลูกหลานคนจนชาวนา

 

ขอร้องสายตา

 

คนหน้าเวทีอย่าซุกซน

 

ถ้าสายตาดื้อ

 

ขอร้องมืออย่าวุ่นวน

 

เดี๋ยวสาว มต้น

 

จะโดนครูหัก คะแนน

 

ดาวเต้น มต้น

กลัวโดนครูหักคะแนน

 

แด๊นเซอร์ชั่วคราว

 

เส้นทางดาวบ่ทันเริ่ม

 

รับงานแค่ยามปิดเทอม

 

เก็บตังค์ไว้เติม

ยามขาดแคลน

 

ขอบคุณคุณครูประจำชั้น

 

ที่บ่ปิดกั้นเขตแดน

 

ให้สาว มต้นออกแด๊นซ์

 

รับใช้แฟนๆอย่างเข้าใจ

 

ดาวเต้น มต้น

ลูกหลานคนจนชาวนา

 

ขอร้องสายตา

 

คนหน้าเวทีอย่าซุกซน

 

ถ้าสายตาดื้อ

 

ขอร้องมืออย่าวุ่นวน

 

เดี๋ยวสาว มต้น

 

จะโดนครูหัก คะแนน

 

ดาวเต้น มต้น

 

กลัวโดนครูหักคะแนน

 

แด๊นเซอร์ชั่วคราว

 

เส้นทางดาวบ่ทันเริ่ม

 

รับงานแค่ยามปิดเทอม

 

เก็บตังค์ไว้เติมยามขาดแคลน

 

ขอบคุณคุณครูประจำชั้น

 

ที่บ่ปิดกั้นเขตแดน

 

ให้สาว มต้นออกแด๊นซ์

 

รับใช้แฟนๆอย่างเข้าใจ

 

ยามสาว มต้นออกแด๊นซ์

 

ขอวอนแฟนๆจงเข้าใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***