คนดีไม่มีที่อยู่

Potato28 ก.พ. 2006

เนื้อเพลง

คนดีไม่มีที่อยู่ - Potato

Written by:สราวุธ โถชาลี & วัชร เอี่ยมสอาด/สราวุธ โถชาลี

 

ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน

 

ว่าเธอต้องการให้เลิกไป

 

ให้ฉันเลิกหล่อหลอม

ความดีได้ไหม

 

เธอไม่เคยต้องใช้มัน

 

ก่อนนั้นฉันจะทำดีเท่าไหร่

 

คนที่ได้อยู่ในใจเธอคือเขา

 

ละลายหมดเลยใจ

 

ละลายหมดเลยใจ

 

เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอ

ไม่เคยมีความหมาย

 

หัวใจหมดแรงเลย

 

ละลายหมดแล้วใจ

 

ทำดีแทบตาย

 

สุดท้ายไม่มีที่อยู่

 

ฉันเหมือนไม่มีไม่มีที่ไป

 

จะมองทางไหนก็ร้าวราน

 

เพราะฉันคิดเสมอว่าเธอมีฉัน

 

ได้อยู่ในใจของเธอ

 

ฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นได้เพียง

 

แค่คนดีไม่ใช่คนที่เธอรัก

 

ละลายหมดเลยใจ

 

ละลายหมดเลยใจ

 

เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอ

ไม่เคยมีความหมาย

 

หัวใจหมดแรงเลย

 

ละลายหมดแล้วใจ

 

ทำดีแทบตาย

 

สุดท้ายไม่มีที่อยู่

 

ละลายหมดเลยใจ

 

ละลายหมดเลยใจ

 

เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอ

ไม่เคยมีความหมาย

 

หัวใจหมดแรงเลย

 

ละลายหมดแล้วใจ

 

ทำดีแทบตายสุดท้าย

ไม่มีที่อยู่

 

ละลายหมดเลยใจ

 

ละลายหมดเลยใจ

 

เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอ

ไม่เคยมีความหมาย

 

หัวใจหมดแรงเลย

 

ละลายหมดแล้วใจ

 

ทำดีแทบตาย

 

สุดท้ายไม่มีที่อยู่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***