จัมบองที่ช่องจอม

ต่าย อรทัย6 เม.ย. 2017

เนื้อเพลง

เพลง : จัมบองที่ช่องจอม

ศิลปิน : ต่าย อรทัย

 

 

เย็นเยียบโย๊บเฝ้าแต่กึ๊ดดอลหน้าบอง

ได้แต่มองดวงดาวในอ้อมกอดฟ้า

เฟซก็หายส่งไลน์บ่เห็นตอบมา

พบคนที่ละออกว่าบองลืมเนียงคนรอ

โฮบบายด้วยกันที่ด่าน ตม.คู่เคียง

บองสลันเนียงน้ำคำหนุ่มกทม.

มาเที่ยวปีนั้นก่อนลาสัญญาให้รอ

คอยบองกลับมาสานต่อทอสะปร๊วดสไบ

กี่ล้านเส้นไหมลายพนมปราสาท

หวังที่เติมวาดห่วงอาทรกึ๊ดดอลคนไกล

บองบั๊ดโตนาลืมสัญญาใจ

หมดรักบอกกันก็ได้อย่าให้รอให้ฝัน

ยังสลัน บองยังมีกันไหมหนอ

หนุ่มกทม.เกือบชะนำ เงียบงำข่าวสาร

ผู้สาวขะแมร์ที่บองบ่แคร์สัมพันธ์

ฝากรอยน้ำตาจาบัลย์หลั่งรดผ้าแพรสไบ

กี่ล้านเส้นไหมลายพนมปราสาท

หวังที่เติมวาดห่วงอาทรกึ๊ดดอลคนไกล

บองบั๊ดโตนาลืมสัญญาใจ

หมดรักบอกกันก็ได้อย่าให้รอให้ฝัน

ยังสลันบองยังมีกันไหมหนอ

หนุ่มกทมเกือบชะนำเงียบงำข่าวสาร

ผู้สาวขะแมร์ที่บองบ่แคร์สัมพันธ์

ยังรอรักบองทุกวันที่ด่านช่องจอมสุรินทร์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***