ไม่รู้ใจตัวเอง

บอล วิทวัส26 ก.ย. 2006

เนื้อเพลง

ไม่รู้ใจตัวเอง - บอล วิทวัส (Ball Vittawat)

Written by:ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์/วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

 

ทำตามคนโน้น

ตามใจคนนี้เรื่อยมา

 

ใจไปทางโน้น

ใจไปทางนี้ทุกเวลา

 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เหมือนฤดูกาล

ไม่เคยแน่นอนสักครั้ง

 

หลอกตัวเองไปอย่างนั้น

มองเลยความฝันในใจ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง

เลือกอะไรก็ไม่รู้

หลงทางไปจนไกล

เพิ่งเข้าใจเพิ่งจะรู้

เมื่อมีเธออยู่ข้างกาย

ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

 

แปรปรวนตามฝน

รวนเรตามฟ้า เรื่อยมา

 

มีดีตรงนี้ยังมองตรงโน้น

 

เสียเวลา

 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เหมือนฤดูกาล

ไม่เคยแน่นอนสักครั้ง

 

หลอกตัวเองไปอย่างนั้น

มองเลยความฝันในใจ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง

เลือกอะไรก็ไม่รู้

หลงทางไปจนไกล

เพิ่งเข้าใจเพิ่งจะรู้

เมื่อมีเธออยู่ข้างกาย

ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

 

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง

เลือกอะไรก็ไม่รู้

หลงทางไปจนไกล

เพิ่งเข้าใจเพิ่งจะรู้

เมื่อมีเธออยู่ข้างกาย

ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***