เนื้อเพลง

แม่ (母亲) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

Written by:ดร.ธีรยุทธ บุญมี/พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

เคยเอาฟ้าห่มให้หากหนาว

 

เคยเอาแสงเดือนดาวต่างไต้

 

เคยเอาเขาขุนป้องปก

 

เคยหลั่งน้ำตา ให้อาบกิน

 

อกกลับเหือดแห้งโหยแล้วแม่เอ๋ย

 

เปลือยเปล่าปวดเปรยป่วนไข้

 

ร้าวร้อนราวต้องเจ็ดตะวัน

ซุกร่าง สวลเสี้ยวอนันตกาล

 

ไร้มาลัย เครื่องหอมน้อมคุณแม่

 

ไร้แมกไม้ แม้ก่อกองสุญ

 

ไร้สิ้นอากาศ แก้วบริสุทธิ์

 

ไร้แม้ทานน้ำหยาดบูชา

 

อกกลับเหือดแห้งโหยแล้วแม่เอ๋ย

 

เปลือยเปล่าปวดเปรยป่วนไข้

 

ร้าวร้อนราวต้องเจ็ดตะวัน

ซุกร่าง สวลเสี้ยวอนันตกาล

 

ไร้มาลัย เครื่องหอมน้อมคุณแม่

 

ไร้แมกไม้ แม้ก่อกองสุญ

 

ไร้สิ้นอากาศ แก้วบริสุทธิ์

 

ไร้แม้ทานน้ำหยาดบูชา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***