ไม่หวั่นแม้วันมามาก

Silly Fools10 ต.ค. 2013

เนื้อเพลง

เพลง: ไม่หวั่นแม้วันมามาก

ศิลปิน: Silly Fools

 

 

คิดดูใหม่ สู้เขาไม่ไหวซักที

สู้เขาหน่อย ทำไมถึงเป็นอย่างนี้

 

บางทีมันก็ถอดใจ

ถอดไปโดย ไม่คิดจะสวมดูใหม่

แต่ทันใดที่เธอกอดฉันไว้

เส้นทางต่อไป จะหนักแค่ไหน ก็

 

บอกมา รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน

เดินต่อไปด้วยหัวใจ

เดินต่อไปถ้าหากเธอ ยืนอยู่ข้างฉัน

 

บอกมา รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน

เดินต่อไปด้วยหัวใจ

เดินต่อไปถ้าหากเธอ ยืนอยู่ข้างฉัน

 

ทบทวนใหม่ เพราะใจมันเริ่มหมดแรง

โดนเข้าบ่อย หัวใจก็เลยเป็นแผล

 

บางทีมันก็ถอดใจ ถอดไปโดย

ไม่คิดจะสวมดูใหม่ แต่ทันใดที่เธอกอดฉันไว้

เส้นทางต่อไป จะหนักแค่ไหน ก็

 

บอกมา รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน

เดินต่อไปด้วยหัวใจ

เดินต่อไปถ้าหากเธอ ยืนอยู่ข้างฉัน

 

บอกมา รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน

เดินต่อไปด้วยหัวใจ

เดินต่อไปถ้าหากเธอ ยืนอยู่ข้างฉัน

 

คนเดียวในใจฉัน ที่ทำให้ฉันเดินต่อไป

ยอมเดินเพราะใจรัก แม้ไกลแค่ไหน

 

บอกมา รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน

เดินต่อไปด้วยหัวใจ

เดินต่อไปถ้าหากเธอ ยืนอยู่ข้างฉัน

 

บอกมา รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน

เดินต่อไปด้วยหัวใจ

เดินต่อไปถ้าหากเธอ ยืนอยู่ข้างฉัน

 

บอกมา รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน

เดินต่อไปด้วยหัวใจ

เดินต่อไปถ้าหากเธอ ยืนอยู่ข้างฉัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***