เบิดแล้วบ้อ..ฮัก (cover)

มนต์แคน แก่นคูน27 มิ.ย. 2018

เนื้อเพลง

 

เพลง: เบิดแล้วบ้อ..ฮัก (cover)

ศิลปิน: มนต์แคน แก่นคูน

 

เคยโพสต์เคยแท็ก

ถึงอ้ายอยู่ประจำ

ไปไสมาไสกะเอิ้นกะถาม

เว้าให้อ้ายฟังทุกวัน

ยามที่ใจคิดฮอด

ยังหยอดส่งไลน์หากัน

คำคมอมยิ้มแคปชั่นหวานหวาน

เจ้ากะส่งมาให้อ่านอยู่บ่เซา

 

แต่ตอนนี้บ่ฮู้เป็นหยัง

หลายหลายอย่างเบิ่งทรงเงียบเหงา

เจ้าบ่โทรบ่แท็กบ่ไลน์หาคือเก่า

คือเฮาฮักกันใหม่ใหม่

 

เบิดแล้วบ้อฮักเว้าสู่อ้ายฟังแน

ยังฮักกันอยู่หรือว่าบ่แคร์

บอกแนเจ้าคึดจั่งใด๋

เบิดแล้วบ้อฮักหรือเจ้ากำลังมีไผ

เจ้าจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่เจ้าเคย

บอกว่าฮักคักฮักแน

 

เว้าสู่ฟังแนเป็นหยังคือบ่คือเก่า

ใจอ้ายมันอุกอั่งเอ้าย้อนคึดนำหลาย

 

เบิดแล้วบ้อฮักเว้าสู่อ้ายฟังแน

ยังฮักกันอยู่หรือว่าบ่แคร์

บอกแนเจ้าคึดจั่งใด๋

เบิดแล้วบ้อฮักหรือเจ้ากำลังมีไผ

เจ้าจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่เจ้าเคย

 

เบิดแล้วบ้อฮักเว้าสู่อ้ายฟังแน

ยังฮักกันอยู่หรือว่าบ่แคร์

บอกแนเจ้าคึดจั่งใด๋

เบิดแล้วบ้อฮักหรือเจ้ากำลังมีไผ

เจ้าจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่เจ้าเคย

บอกว่าฮักคักฮักแน

 

เว้าสู่อ้ายฟังแน

เบิดฮักกันแล้วบ้อ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***