ตะวันลับฟ้า

สายัณห์ สัญญา30 พ.ย. 1986

เนื้อเพลง

ตะวันลับฟ้า - สายัณห์ สัญญา

Written by:สายัณห์ สัญญา

 

สุริยาเลื่อนลอย

 

เย็นต่ำคล้อยลอยลับพนา

 

หมู่วิหค นกกา

 

ต่างก็บินถลากลับรัง

 

มองดูสกุณี

บินคู่จู๋จี๋ ดูสุขใจจัง

 

รักเรามาจาง

 

เหลือแต่ความหวัง

 

ความจริงไม่มี

 

ล่าล๊าลาลา

 

ลาลาล๊าลา

 

ลาล๊าลาลา

 

ลาล๊าลาลาลา

 

โอ้หนอดวงชะตา

 

วาสนาเราไม่ถึงเธอ

 

รักได้เพียงความเก้อ

 

เพียงละเมอขาดคนปราณี

 

รักเขาอย่างจริงใจ

 

เขากลับผลักไสเจ็บในฤดี

 

กลับปลีกหลีกหนี

 

เกิดมาชาตินี้ไร้คนเห็นใจ

 

ล่าล๊าลาลา

 

ลาลาล๊าลา

 

ลาล๊าลาลา

 

ลาล๊าลาลาลา

 

สุริยาลาไกล

 

ไม่เหมือนขวัญใจ

จากไปไม่คืน

 

คิดจะลืมสุดฝืน

ได้แต่กล้ำกลืน

สะอื้นทรวงใน

 

รักกลายเป็นอดีต

เหมือนดังโดนกรีด

เป็นแผลหัวใจ

 

รักแล้วมาไกล

ไปมีรักใหม่หัวใจพี่ตรม

 

ล่าล๊าลาลา

 

ลาลาล๊าลา

 

ลาล๊าลาลา

 

ลาล๊าลาลาลา

 

โอ้หนอดวงชะตา

 

วาสนาเราไม่ถึงเธอ

 

รักได้เพียงความเก้อ

 

เพียงละเมอขาดคนปราณี

 

รักเขาอย่างจริงใจ

เขากลับผลักใสเจ็บในฤดี

 

กลับปลีกหลีกหนี

 

เกิดมาชาตินี้ไร้คนเห็นใจ

 

ล่าล๊าลาลา

 

ลาลาล๊าลา

 

ลาล๊าลาลา

 

ลาล๊าลาลาลา

 

สุริยาลาไกล

 

ไม่เหมือนขวัญใจ

จากไปไม่คืน

 

คิดจะลืมสุดฝืน

 

ได้แต่กล้ำกลืน

สะอื้นทรวงใน

 

รักกลายเป็นอดีต

 

เหมือนดังโดนกรีด

เป็นแผลหัวใจ

 

รักแล้วมาไกล

ไปมีรักใหม่หัวใจพี่ตรม

 

ล่าล๊าลาลา

 

ลาลาล๊าลา

 

ลาล๊าลาลา

 

ลาล๊าลาลาลา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***