อย่าเลย ขอบใจ

อัสนี & วสันต์16 ธ.ค. 1997

เนื้อเพลง

เพลง: อย่าเลย ขอบใจ

ศิลปิน: อัสนี & วสันต์

 

เหมือนว่าเราเพิ่งจากกัน

เมื่อวันวาน

ทั้งที่มันก็ผ่านเป็นปี

ได้เจอะกับเธอ

ได้เจอะอีกที

อดีตดีดี

ก็คืนย้อนภาพในใจ

ฟ้าและดินคงอยู่อย่างนั้น

อย่างเก่า

คิดทุกคราวก็อาจหวั่นไหว

แต่สิ่งดีดี ที่ผ่านเราไป

ไม่อาจจะคืนอย่างเดิม

ได้เหมือนวันวาน

รู้ว่าเธอยังอยากให้ฉันคืนดี

ทั้งที่เธอตีจาก จากฉัน

ก็รู้ว่าเธอยังอยากให้เหมือน

วันวาน

อย่าเลย ขอบใจ

ถามว่าเราเป็นอยู่อย่างนี้

ดีงาม

ถ้าถามว่าเราเป็นสุขพอไหม

อยากตอบว่าพอ

ก็ห่างกันไป

แต่อยู่ไกลไกล

ให้พอคิดถึงคงดี

<(F)>ฉันว่าดีที่เราไม่ใกล้กัน

เธอก็รู้ว่าเรา

ต่างกันแค่ไหน

ฉันว่าเราต้องยิ่งไกล

ไกลเท่าไรยิ่งเข้าใจ

เราจะรักกันได้อีกนาน

<(M)>รู้ว่าเธอยังอยากให้ฉันคืนดี

ทั้งที่เธอตีจาก จากฉัน

ก็รู้ว่าเธอยังอยากให้เหมือน

วันวาน

อย่าเลย ขอบใจ

ถามว่าเราเป็นอยู่อย่างนี้

ดีงาม

ถ้าถามว่าเราเป็นสุขพอไหม

อยากตอบว่าพอ

ก็ห่างกันไป

แต่อยู่ไกลไกล

ให้พอคิดถึงคงดี

แต่อยู่ให้ไกลเท่าไร

ยิ่งรักกันนาน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***