เนื้อเพลง

อากาศ - นครินทร์ กิ่งศักดิ์ (Nakarin Kingsak)

 

Written by:นครินทร์ กิ่งศักดิ์

 

เธอเห็น

 

ว่าเป็นฉัน

 

หรือเธอไม่เห็นมัน

 

อยู่เลย

 

บางครั้ง

 

ละเลย

 

เหมือนดังว่าไม่เคย

 

มีตัวตน

 

ขอร้องเธอมองฉันที

 

นี่คือสิ่งที่มี

 

มีจิตใจ

 

อย่าทำแบบนี้เลย

แบบนี้เลย

 

เหมือนฉันไม่เคย

 

มีความหมาย

 

เธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น

 

ก็เป็นแค่เพียงอากาศ

 

แค่ลมที่พัด

 

ไม่มีตัวตน

 

ในบางครั้ง

 

ต้องเคลื่อนไหว

 

เรียกร้องให้เธอสนใจ

 

กลายเป็นสายลม

 

ไปพัดเธอไปพัดใจ

 

เธอบอกว่าเย็นสบาย

แต่ไม่เคยมองเห็น

 

อย่าทำแบบนี้เลย

 

แบบนี้เลย

 

เหมือนฉันไม่เคย

 

มีความหมาย

 

เธอไม่เคยสนใจ

ไม่เคยเห็น

 

ก็เป็นแค่เพียงอากาศ

 

แค่ลมที่พัด

 

ไม่มีตัวตน

 

ต้องให้ฉันเต้นแร้งเต้นกา

 

หรือบ้าบอ

 

เพื่อขอให้เธอมองมา

 

ให้เธอรู้ว่าฉัน

 

ยังมีคุณค่า

 

เหลียวหันมามองกันสักครั้ง

 

อย่าทำแบบนี้เลย

 

แบบนี้เลย

 

เหมือนฉันไม่เคย

 

มีความหมาย

 

เธอไม่เคยสนใจ

 

ไม่เคยเห็น

 

ก็เป็นแค่เพียงอากาศ

 

แค่ลมที่พัด

 

ไม่มีตัวตน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***