สู้ไม่ได้

Silly Fools10 ต.ค. 2013

เนื้อเพลง

สู้ไม่ได้ - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

เธอจะลองกับใคร ประชันกับใคร

 

มีแต่เธอได้ที่หนึ่ง

 

แล้วความจริงที่เป็นอย่างนี้

 

ที่ทำอย่างนี้ ตัวฉันเองก็เพิ่งรู้

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

 

ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

ฉันคงจะบรู๊วว

 

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

ฉันคงจะ ฉันคงจะ

 

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

 

เธอจะทำอะไร เธอทำกับใคร

 

เชิญเธอทำได้ที่อื่น

 

ฉันก็คงจะไม่ขัดใจ ให้เธอไว้ใจ

แม่ปากไวอันดับหนึ่ง

 

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

 

ฉันคงจะบรู๊วว

 

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

ฉันคงจะ ฉันคงจะ

 

ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกัน (ถูกกัน)

 

ที่ปากเธอใช้มันคงต้องถูกฟันออกไป (ออกไป)

ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกัน (ถูกกัน)

 

ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกันกับฉันสักเท่าไหร่

 

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

 

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

 

เธอจะทำอย่างไร ถ้าโดนเข้าไป

 

คนที่เขานั้นเหนือกว่า

 

ฉันก็คงจะต้องสะใจ เธอโดนเข้าไป

 

วันนั้นเธอคงได้รู้

 

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

 

ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ ฉันคงจะบรู๊วว

 

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ

ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน

 

เธอ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ พูดเร็วๆ ฉันคงจะ ฉันคงจะ

 

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

 

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

 

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

 

สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***