OrLog In

มือเรียวเกี่ยวรวง

พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ1 มิ.ย. 1987

Lyrics

มือเรียวเกี่ยวรวง - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

Written by:พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

 

บนพื้นดินรอยแยกระแหงไกล

 

ข้าวซบใบโอบรวง

 

กำด้ามเคียวมือเรียวเกี่ยวรับรวง

 

รวงข้าวลีบหล่นร่วงลงดิน

 

บนพื้นดินแยกแตก

 

เราไม่แยกแตกกัน

 

กำด้ามเคียวมือเรียวเกี่ยวสัมพันธ์

 

พลิกพื้นดินถิ่นฐานบ้านเรา

 

บนพื้นดินแยกแตก

 

เราไม่แยกแตกกัน

 

กำด้ามเคียวมือเรียวเกี่ยวสัมพันธ์

 

พลิกพื้นดินถิ่นฐานบ้านเรา

 

กำด้ามเคียวมือเรียวเกี่ยวสัมพันธ์

 

พลิกพื้นดินถิ่นฐานบ้านเรา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***