Vuelie

Christophe Beck, Frode Fjellheim7 มี.ค. 2014

เนื้อเพลง

Vuelie - Christophe Beck Cantus

Na na na heyana

 

Hahiyaha naha

 

Naheya heya na yanuwa

 

Hanahe yunuwana

 

Na na na heyana

 

Hahiyaha naha

 

Naheya heya na yanuwa

 

Hanahe yunuwana

 

Na na na heyana

 

Hahiyaha naha

 

Naheya heya na yanuwa

 

Hanahe yunuwana

 

Na na na heyana

 

Hahiyaha naha

 

Naheya heya na yanuwa

 

Hanahe yunuwana ha ha ya

 

Nuwa nu

Nuwa heya nu

 

Nuwa nu

 

Nuwa heya nu

 

Nuwa nu

 

Nuwa nu

 

Na na na heyana

 

Hahiyaha naha

 

Naheya heya na yanuwa

 

Hanahe yunuwana

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***