หลับตา กลั้นใจ บอกลา

Klear26 ก.พ. 2010

เนื้อเพลง

หลับตา กลั้นใจ บอกลา - Klear (เคลียร์)

Written by:รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย

 

เหมือนที่เรานั้นกลัว ทุกอย่าง

 

ฝันของเราสองคน จางหาย

 

รักที่เคยงดงาม มันก็เปลี่ยน

 

เหลือแค่ความทุกข์ทน เรื่อยมา

 

หลับตา ถอนใจเหนื่อยล้า หัวใจ

 

น้ำตา ไหลไปสุดท้าย เสียใจ

ยอมก้าวผ่าน รักที่มันจืดจาง

 

ยื้อกันไป ฝืนกันไป เพื่อใคร

ยอมให้รักเราจบ ให้วันนี้เป็นคืนสุดท้าย

 

หลับตา กลั้นใจ บอกลา

 

เหลือแค่เงาของเรา

 

ในหัวใจไม่มีความหมายใด ให้จดจำ

 

หลับตา ถอนใจเหนื่อยล้า หัวใจ

 

น้ำตา ไหลไปสุดท้าย เสียใจ

ยอมก้าวผ่าน รักที่มันจืดจาง

 

ยื้อกันไป ฝืนกันไป เพื่อใคร

ยอมให้รักเราจบ ให้วันนี้เป็นคืนสุดท้าย

 

หลับตา กลั้นใจ จากลา

ไม่ว่าจะรักกันเท่าไหร่ สุดท้ายก็ต้องจบกัน

 

จะยื้อกันไป จะฝืนกันไป เพื่อใคร

ช่วยจำภาพฉันที่สวยงาม

ก่อนความรักจะเปลี่ยนจนมืดมน

 

หลับตา กลั้นใจ บอกลา

 

หลับตากลั้นใจบอกลา

 

หลับตากลั้นใจบอกลา

 

หลับตา กลั้นใจ บอกลา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***