วางไว้

Potato26 ส.ค. 2005

เนื้อเพลง

วางไว้ - Potato

บนเส้นทางที่ให้มา

จะซ้ายจะขวา ที่คุณชี้

ให้คนอย่างผมเดินตาม

 

ก็ขอบคุณที่ให้กันมาทุกอย่าง

 

จะผิดไหม

ถ้าผมไม่ต้องการแบบนั้น

 

วางไว้

 

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร

ก็ขอไม่เอา

 

อย่าเหมาเอาเองได้ไหม

 

วางไว้

 

ผมมั่นใจเส้นทางต่อไป

ก็ขอเลือกเอง

 

ปล่อยผมเดินอย่างใจดีกว่า

 

เป็นแค่คนที่มั่นใจ

 

ไม่หลงทางเดิน ก็เท่านี้

 

ไม่หนีตัวตนข้างใน

 

ถ้าหากคุณจะรับฟัง

ยอมเข้าใจ ไม่โกรธผม

จะขอขอบคุณอย่างสูง

 

วางไว้

 

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร

ก็ขอไม่เอา

 

อย่าเหมาเอาเองได้ไหม

 

วางไว้

 

ผมมั่นใจเส้นทางต่อไป

ก็ขอเลือกเอง

 

ปล่อยผมเดินอย่างใจดีกว่า

 

วางไว้

 

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร

ก็ขอไม่เอา

 

อย่าเหมาเอาเองได้ไหม

 

วางไว้

 

ผมมั่นใจเส้นทางต่อไป

ก็ขอเลือกเอง

 

ปล่อยผมเดินอย่างใจได้ไหม

 

วางไว้

 

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร

ก็ขอไม่เอา

 

อย่าเหมาเอาเองได้ไหม

 

วางไว้

 

ผมมั่นใจเส้นทางต่อไป

ก็ขอเลือกเอง

 

ปล่อยผมเดินอย่างใจดีกว่า

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***