ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง EP.16 สงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๑ (ประวัติศาสตร์อยุธยา) ศิลปิน รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

EP.16 สงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๑ (ประวัติศาสตร์อยุธยา)

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด26 มี.ค. 2020

เนื้อเพลง

พระเจ้าบุเรงนอง แห่งหงสาวดี ทำการชิงตัวพระเทพกษัตรี พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ระหว่างทางไปถวายตัวให้พระเจ้าไชยเชษฐา พระเจ้าล้านช้าง ก่อนจะเกิดเหตุการณ์สำคัญ เมื่อพระเจ้าบุเรงนองยกทัพเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยา และสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองประเทศราชได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***