ยกโทษ

Bodyslam27 ก.ค. 2015

เนื้อเพลง

เพลง: ยกโทษ

ศิลปิน: body slam

 

 

วันแต่ละวัน ทรมาน

เพียงแค่คิดว่าเคยทำลาย รักที่เคยมี

มันนผ่านไปนาน ผ่านเป็นปี

ความผิดนี้ก็ยังคอยย้ำ ซ้ำเติมทุกวัน

 

ไม่อาจจะบอกให้เธอลืม

แค่เพียงอยากขอให้เธอยกโทษให้กัน

จากบาปที่ฉันก่อไว้

ปลดปล่อยให้ฉันได้มั้ย

ก็ขอเท่านี้เอง

 

ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรให้เธอคืนมาก็รู้ว่ามันไม่มีวัน

แต่คนที่เคยผิด คนที่เธอคงไม่ต้องการ

จะขอร้องเธอด้วยใจ ยกโทษได้ไหม

 

คำไม่กี่คำอาจจะทำใครคนนี้

รู้สึกเลวร้ายน้อยกว่าที่เคย

เมื่อสิ่งต่างๆที่เคยทำ

มันคอยมาย้ำจนตัวฉันลืมไม่ลง

ว่าผิดมากแค่ไหน

ไม่อาจจะลบจากใจ

และฉันก็รู้ตัว

 

 

ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรให้เธอคืนมา

ก็รู้ว่า มันไม่มีวัน

แต่คนที่เคยผิด คนที่เธอคงไม่ต้องการ

จะขอร้องเธอด้วยหัวใจ

ยกโทษได้ไหม

 

ไม่อาจจะบอกให้เธอลืม

แค่เพียงอยากขอให้เธอยกโทษให้กัน

จากบาปที่ ฉันก่อไว้

ปลดปล่อยให้ฉันได้มั้ย

ก็ขอเท่านี้เอง

 

ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรให้เธอคืนมาก็รู้ว่ามันไม่มีวัน

แต่คนที่เคยผิด คนที่เธอคงไม่ต้องการ

จะขอร้องเธอด้วยหัวใจ ได้ไหม ได้ไหม

ปลดปล่อยฉันยกโทษได้ไหม

 

ยังเสียใจ ทำกับเธอที่ทำลงไป

มันย้ำ ซ้ำเติมทุกคืนวัน

แต่คน ที่เคยผิด คนที่เธอคงไม่ต้องการ

จะขอร้องเธอด้วยหัวใจ

ยกโทษได้ไหม

 

คำไม่กี่คำอาจจะทำใครคนนี้รู้สึกเลวร้าย

น้อยกว่าที่เคย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***