ตุ๊กตา

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Tookkata - Mon Pleang Carabao

Written by:Yuenyong Op

 

หวน คิด คำนึง

ถึงตอนที่ฉัน ยังเป็น เด็กๆ

 

ตุ๊กตา ที่ตัว เล็กๆ

 

ก็ดู จะมีความหมาย

 

เติบ โตในจินตนาการ

 

กว้าง ไกลดังท้องทะเลทราย

 

เร่าร้อน ดังฟอน ฟืนรุมสุมไฟ

 

แต่ ต้องไป ให้ตรง เส้นทาง

 

เปรียบ ได้ดัง เส้นทาง รถไฟ

 

เปรียบ ได้ดัง ขบวน รถไฟ

 

หวน คิดคำนึง

 

ถึงตอนที่ฉัน เข้ามาบางกอก

 

เรื่อง ราว ข่าวคราวบ้านนอก

 

นั้นดู จะมี ความหมาย

 

เปรียบ เมืองเป็นรถเป็นเรือ

 

อย่าง เรา

เป็นเกวียนเทียมควาย

 

เส้นทาง มากมาย

 

ไม่มีสิทธิ์เดิน

 

เก็บ ส่วนเกิน เอาไว้ในใจ

 

ออก ย่ำไป

ค้นหาความจริง

 

ออก ย่ำไป

ค้นหาความจริง

 

หวน คิดคำนึง

ถึง ตอนที่ฉัน ไม่ใช่ เด็กๆ

 

ตุ๊กตา ที่ตัวเล็กๆ

 

ก็เลย ไม่มี ความหมาย

 

ผ่าน ทางทั้งรถทั้งเรือ

 

เพื่อน ฝูงบางคน ล้มตาย

 

ดับสูญ

ไปตามกาลเวลา

 

ถ้า ตุ๊กตา

ในมือ ของเด็ก

 

เปรียบได้ดัง

ความจริงมากมาย

 

เช่นสนตะพาย ใช้เป็นงัวงาน

 

เช่นสนตะพาย ใช้เป็นงัวงาน

 

เช่นสนตะพาย ใช้เป็นงัวงาน

 

เช่นสนตะพาย ใช้เป็นงัวงาน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***