Awesome

เนื้อเพลง

 

기가 막혀 (Awesome) (缺氧) - N.Flying (엔플라잉)

Bass, Drum, 리듬 위에 MIC

Guitar, player this is N.Flying

Out of control 조종 불가

Hold up hold up you know

Who we are

 

This is N.Flying sensations

 

Ok. Come on

기가 막혀 나를 부르는 빨간 입술

 

오라라라라라 오라라라라라

 

기가 막혀 말을

걸 수 없는 도도한 말투

 

오라라라라라 오라라라라라

기가 막혀

답답 답답해 oh 답답해 oh

답답 답답해 oh 기가 막혀

넌 로맨틱하고 때론

스릴러같이 긴장시켜

날아왔네 큐피드 arrow

난 맞아버려 그대로

답답해 넌 도대체

 

왜 왜 이래 난 무기력해지고

Yeah baby I'm doing it right

Oh ma god be ma ma babe

Oh ma be ma ma babe

물음에 답해

Will you be my darling?

빠져들어 점점 더 넌 uh

기가 막혀 나를 부르는 빨간 입술

 

오라라라라라 오라라라라라

 

기가 막혀 말을

걸 수 없는 도도한 말투

 

오라라라라라 오라라라라라

기가 막혀

Pretty sexy cutie 한

니 beautiful lips 빨간 튤립

꾸밈없이 꾸민 부티나

니 실루엣에 홀린

남자들은 한둘이 아냐

물론 다 그네처럼 다가왔다

떠나가 널 혼자 두네

넌 지쳐 있겠지 그런 사랑에

허나 난 달라

널 항상 끌어안고 곁에 둘래 내 품에

Oh ma god be ma ma babe

Oh ma be ma ma babe

물음에 답해

Will you be my darling?

빠져들어 점점 더 넌 uh

기가 막혀 나를 부리는 높은 콧대

 

오라라라라라 오라라라라라

 

기가 막혀 눈을 뗄 수 없는

신비한 tattoo

오라라라라라 오라라라라라

기가 막혀

 

요리 봐도 (기가 막혀) 저리 봐도

 

BB 안 발라도 넌 정말 pretty

단추 하나 안 풀러도 넌 sexy

날개뼈 위 새겨진 문신에

미처 돌 것 같아

기가 막혀

답답해 넌 도대체 왜 왜이래

난 무기력해지고

 

Yeah baby I'm doing it right

 

기가 막혀 나를 부리는 높은 콧대

 

오라라라라라 오라라라라라

 

기가 막혀 눈을 뗄 수 없는

신비한 tattoo

 

오라라라라라 오라라라라라

기가 막혀

답답 답답해 oh 답답해 oh

답답 답답해 oh 기가 막혀

답답 답답해 oh 답답해 oh

답답 답답해 oh 기가 막혀

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ