ขี้ค้านเจ็บ

ลำเพลิน วงศกร28 มี.ค. 2019
เนื้อเพลง

เพลง: ขี้ค้านเจ็บ

ศิลปิน: ลำเพลิน วงศกร

 

จุดจบของคนหลายใจ

สุดท้ายคือบ่เหลือไผ

เข้าใจอยู่แม่นบ่

อย่าคิดว่าเจ้าของคัก

ที่ตั๋วให้หลายคนหลงมัก

เก็บแต้มใจสะสมคนฮักไว้หลายคน

โว โว่ โว โว โอ โอ่ โอ

 

ภูมิใจหลายซั่นบ่

ที่มาล่อให้คนฮักได้

พอเขาฮักกะถิ่มให้เสียใจ

คันบ่แม่นนิสัยคือสิเป็นสันดาน

อยากบอกเจ้าด้วยความหวังดี

ว่าอ้ายคนนี่บ่สิเป็นทางผ่าน

บ่อยากเป็นคนโง่ดักดานใช้ของฮ่วมไผ

โว โว่ โว โว โอ โอ่ โอ

 

อยากเป็นคนข้างกาย

บ่ได้อยากเป็นควายข้างเธอ

อยากให้เข้าใจกันแนเด้อ

น้องหล่าคนงาม

เซาตั๋วกันท่อคนดี

หัวใจอ้ายนี้บ่อยากทรมาน

คั่นบ่ฮักกะให้ซ่อยสงสารแนเด้อนาง

ย้อนอ้ายขี้ค้านเจ็บ

ชือ ดือ ดื่อ ดื้อ ดือ

โว โว่ โว โว โอ โอ่ โอ

 

จุดจบของคนหลายใจ

สุดท้ายคือบ่เหลือไผ

เข้าใจอยู่แม่นบ่

อย่าคิดว่าเจ้าของคัก

ที่ตั๋วให้หลายคนหลงมัก

เก็บแต้มใจสะสมคนฮักไว้หลายคน

โว โว่ โว โว โอ โอ่ โอ

 

ภูมิใจหลายซั่นบ่

ที่มาล่อให้คนฮักได้

พอเขาฮักกะถิ่มให้เสียใจ

คันบ่แม่นนิสัยคือสิเป็นสันดาน

อยากบอกเจ้าด้วยความหวังดี

ว่าอ้ายคนนี่บ่สิเป็นทางผ่าน

บ่อยากเป็นคนโง่ดักดานใช้ของฮ่วมไผ

โว โว่ โว โว โอ โอ่ โอ

 

อยากเป็นคนข้างกาย

บ่ได้อยากเป็นควายข้างเธอ

อยากให้เข้าใจกันแนเด้อ

น้องหล่าคนงาม

เซาตั๋วกันท่อคนดี

หัวใจอ้ายนี้บ่อยากทรมาน

คั่นบ่ฮักกะให้ซ่อยสงสารแนเด้อนาง

โว โว่ โว โว

 

อยากเป็นคนข้างกาย

บ่ได้อยากเป็นควายข้างเธอ

อยากให้เข้าใจกันแนเด้อ

น้องหล่าคนงาม

เซาตั๋วกันท่อคนดี

หัวใจอ้ายนี้บ่อยากทรมาน

คั่นบ่ฮักกะให้ซ่อยสงสารแนเด้อนาง

ย้อนอ้ายขี้ค้านเจ็บ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม