ดาวน์โหลดและฟังเพลง Things we do [from "Compound #8"] พร้อมเนื้อเพลงจาก JJK

ฟังเพลงThings we do [from "Compound #8"]

JJK, Illinit27 มิ.ย. 2020

เนื้อเพลง Things we do [from "Compound #8"]

Things we do (Feat. ILLINIT) - JJK/일리닛 (Illinit)

词:ILLINIT/JJK

曲:Don Sign.

애 딸린 유부남이 되고서야

성공에 눈 떠

돈에 붙어 눈동자는 돈 sign

단단히 굳어 있던 존심은 부서졌고

애를 위해 나를 쏴

낯이 두꺼워져 철판 한두겹

깔아두니 분위기가 싸해

You think I give a f**k 그 누가 신경써

여전히 10년 전의 나를 바라는

랜선 시어머니들의 바람은

이루질 못해 결국엔 발암을

난 갓난 아들 바라보며 느껴 사랑을

그 사랑은 비싸고 없던건

돈이 아닌 욕심

It aint no s**t 역시 초심으로

돌아갈 필요가 있었기에

그 어떤 기회든

잡던 때로 돌아간 것 뿐이야

그러니까 음

그 어떤 의미로는 음악

적으론 이미 I'm back

모든 잡음들은 다 음소거

속고 속혀 먹는 f**kr들과 섞여 음

더 나은 rapper 보다는

더 나은 아버지가 되기 위해

노력하는 중이야

Everything s**t changed everything

Money game 눈에 띄지 nothing is garanteed

성공이 최선의 parenting apparently

Wooo yeaaaa

Apparently 성공이 parenting

Wooo yeaaaa

Apparently 성공이 최선의 parenting

Everything s**t changed everything

Money game 눈에 띄지 nothing is garanteed

성공이 최선의 parenting apparently

Wooo yeaaaa

Apparently 성공이 parenting

Wooo yeaaaa

Apparently 성공이 최선의 parenting

내 경력은 여전히 현재진행형

이름에 ing 붙이니 왕

이 영역은 여전히 내 영향 아래있지

내 입지는 굳히기만

더 젊은 세대 랩퍼에게 받는 respect엔

값을 못 매겨 thank you god

Thank you god thank you god

세번 감사 삼시세끼 잘 맥이니까

게다가 웬만한 동갑내기에 2세

보다 결이는 형 오빠이기에 인생

BPM은 더 빠르게 가는 중

난 맞추기만 해도 이른 감이 있기에

우리 부자는 부자인듯

여유로이 부유했어

But it's time to really make it happen

성공가도는 내 아내 몸매 매끈해

인생 chapter 2 새겨둘

이 각오는 눈꺼풀 뒷면에 태투

눈 감더라도 보여 선명히

Studio와 두집살림 재택근무

오를 몸값에 미리 띵곡 박어둬

재테크 중 자본 많은 attitude

잃을게 많아서 잃을걸

더 쌓아서 잃어도 상관없을 만큼

일 벌리는 game일 뿐

영리하게 움직이고 이유는 남겨

돈이 돼야 말이 되고 둘 다 아껴

그게 성공에 의심 안사는 방법

부자들의 방식 이제 구미가 당겨

내 아들은 좋겠어 나 같은 아빠 둬서

물론 잔소리는 좀 하겠지만

돈은 덤이고 이겨 나가는 모습을

물려 주고픈 것이 이 아버지 마음

Gotta live 죽으면 안돼 이제

직업이 한 두개가 아냐 holiday도

다 탕진 했고 매일이 까맣네

빨간 날들 millimeter 단위로 잘라내

나눠 조금씩 쪼개 넣어 하루에

아들 자고 나면 요샌 I'm in the gym

늘 가족 생각하며 차 조심

웬만하면 세우지 않는 자존심

증명 필요없지 that I'm the s**t

지킬 뿐 아내와 아들래미

건드리면 보복은 완벽히

Can't catch a case 잡힘 안되지

가족은 찢어지면 안돼

우리가 지구 위 어디에 살던 간에

모두의 마음에 들길 바라네

만약 아니라도 daddy will find a way

누가 볼을 꼬집으며

아버지는 뭐하시노

하면 말함 돼 I don't know but hell f**k you up

믿는 것은 고집부려

안된대도 더 해버려

그건 나의 접근법

커리어의 성공 여부는 엄밀히 말하면

남들이 결정 할 영역이 아닌거라고

믿어 그러니까 나는 여유로워

It's all about happiness

And yes money will buy that s**t

You can buy time and experience

전부는 아니여도 중요해

나도 처음이라 잘은 모르지만 I'll learn

나는 지지않아 이기거나 배울 뿐

너도 처음이라 모르지만 you'll learn

우린 지지않아 이기거나 배울 뿐

Everything s**t changed everything

Money game 눈에 띄지 nothing is garanteed

성공이 최선의 parenting apparently

Wooo yeaaaa

Apparently 성공이 parenting

Wooo yeaaaa

Apparently 성공이 최선의 parenting

Everything s**t changed everything

Money game 눈에 띄지 nothing is garanteed

성공이 최선의 parenting apparently

Wooo yeaaaa

Apparently 성공이 parenting

Wooo yeaaaa

 

Apparently 성공이 최선의 parenting

เกี่ยวกับเพลงนี้ :

Things we do [from "Compound #8"] สามารถฟังออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ - Things we do [from "Compound #8"] โดย JJK ถูกปล่อยออกมาเมื่อ 27 มิ.ย. 2020 นำเสนอโดย JJK เป็นเพลงที่สร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า คุณสามารถ ดูมิวสิควิดีโอเพลง Things we do [from "Compound #8"] ล่าสุด ฟังเพลงและเพลิดเพลินกับเนื้อเพลง ดาวน์โหลด JOOX Application ได้เลยตอนนี้

Tags ที่เกี่ยวข้อง :

Things we do [from "Compound #8"] (โดย JJK), Things we do [from "Compound #8"], Things we do [from "Compound #8"] มิวสิควีดีโอ, Things we do [from "Compound #8"] เนื้อเพลง, JJK เพลง