เนื้อเพลง

Pra Tu (Live) - นครินทร์ กิ่งศักดิ์

Written by:Nakarin Kin/Nakarin Kingsak

 

หลายวันก่อน

 

เคยมีดอกไม้ดอกใหญ่

 

ส่งให้เธอตั้งแต่วันที่เจอ

 

จนวันนี้มันโรยรา

 

เห็นเธอซึมรอคอย

ดอกไม้ดอกใหม่

 

ที่ไม่มาไม่ยอมพูดจา

ยังมองหายังคอยอยู่

 

เสียเวลานั่งรอเก้อ

 

เธอทำไมต้องคอย

 

ถามตัวเองให้ดีหน่อย

 

อย่าคอยเลยเธอ

 

เพียงแง้มบานประตูเธอ

ไม่รู้หรือไง

มีสวนและดอกไม้รอ

ให้เธอไปชม

ดอกไม้สำหรับเธอเพียง

จะคิดดอมดม

เธอเก็บมันได้เอง

 

เพียงแง้มบานประตูเธอ

ไม่รู้หรือไง

 

มีสวนและดอกไม้รอ

ให้เธอไปชม

ดอกไม้สำหรับเธอ

เพียงจะคิดดอมดม

เธอเก็บมันได้เอง

 

รู้หรือเปล่า

 

บางทีเธอเหงานานนาน

 

มันไม่ดี

 

เปิดตัวซะทีวันพรุ่งนี้คงดีกว่า

 

เห็นเธอซึมรอคอย

ดอกไม้ดอกใหม่

 

ที่ไม่มาไม่ยอมพูดจา

ยังมองหายังคอยอยู่

 

เสียเวลานั่งรอเก้อ

เธอทำไมต้องคอย

 

ถามตัวเองให้ดีหน่อยอย่า

คอยเลยเธอ

 

เพียงแง้มบานประตูเธอ

ไม่รู้หรือไง

มีสวนและดอกไม้รอ

ให้เธอไปชม

ดอกไม้สำหรับเธอเพียง

จะคิดดอมดม

เธอเก็บมันได้เอง

 

เพียงแง้มบานประตูเธอ

 

ไม่รู้หรือไง

มีสวนและดอกไม้รอ

ให้เธอไปชม

 

ดอกไม้สำหรับเธอเพียง

จะคิดดอมดม

เธอเก็บมันได้เอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***