เธอกับฉัน

ละอองฟอง1 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

เธอกับฉัน - ละอองฟอง (La-Ong-Fong)

Written by:ละอองฟอง

 

กลิ่นหอม

ของกุหลาบขาวนี่ไง

 

กลิ่นหอมจับใจ

 

กลิ่นหอม

 

หอมสักเพียงไหน

ยังต้องการแรงลม

พัดพากลิ่นไป

 

จันทร์ฉาย

 

ทอทาบอยู่บนฟ้าไกล

เฉิดโฉมกว่าใคร

 

จันทร์ฉาย

งามจะสักเพียงไหน

ยังมีดาวเรียงรายให้เจ้างาม

เดือนดูเด่น

เกินดาวล้านดวงจับใจ

 

เธอกับฉัน

 

เราพึ่งกัน

 

ยอมเป็นดั่งถนนเพื่อคนหนึ่ง

 

รักเราจึง

ถึงฝั่งที่ฝัน

 

เธอกับฉัน

 

ดาวกับจันทร์

 

เสริมและส่ง

กันไว้ไม่มีวัน

 

ร้างและราไกลกัน

 

ชั่วกาล

 

ฟองขาว

 

เกลียวคลื่นทอดยาวแสนไกล

หยอกล้อหาดทราย

 

ทรายขาว

 

เจ้างามสักเพียงไหน

 

ดวงตะวันยังทอแสงทาบส่ง

 

ละอองฟอง

 

ประกายน้ำงามจับใจ

 

เธอกับฉัน

 

เราพึ่งกัน

 

ยอมเป็นดั่งถนนเพื่อคนหนึ่ง

 

รักเราจึง

 

ถึงฝั่งที่ฝัน

 

เธอกับฉัน

 

ดาวกับจันทร์

 

เสริมและส่ง

กันไว้ไม่มีวัน

 

ร้างและลาไกลกัน

 

ชั่วกาล

 

เธอกับฉัน

 

ดาวกับจันทร์

 

เสริมและส่ง

กันไว้ไม่มีวัน

 

ร้างและราไกลกัน

 

ชั่วกาล

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***