เพราะฟ้ากว้าง

Paper Jam3 ก.ค. 1997
JOOX

ไม่มีข้อมูลเนื้อร้อง