OrLog In

แท็กซี่ แฟนทิ้ง

มนต์แคน แก่นคูน28 พ.ค. 2009

Lyrics

แท็กซี่ แฟนทิ้ง - มนต์แคน แก่นคูน (Monkan Kankoon)

Written by:ชัยยะ ชัยแก้ว/เมธา ระดากรณ์

 

คนขับแท็กซี่ก็มีน้ำตา

 

อกหักรักลา

 

น้ำตาเปื้อนพวงมาลัย

 

ของขวัญวันจาก

 

ก็คือรอยซากอุ่นไอ

 

และรูปน้อยของเธอครึ่งใบ

 

ซุกไว้ในกระเป๋าสตางค์

 

เธอทิ้งโชเฟอร์

 

มิเตอร์ให้ตรม

 

พิษรักฝังจม

 

ขมลึกรู้สึกสิ้นหวัง

 

บ่เหลือให้ใคร

 

ให้เธอหมดใจเลยนาง

 

เพิ่งจะรู้ว่าอ้ายผิดทาง

 

สิ้นทุกอย่างที่อ้ายวางใจ

 

ขับรถจอดปั๊ม

หาน้ำล้างหน้า

 

มันเปื้อนน้ำตา

 

เวลาที่มันเอ่อไหล

 

ไฟเขียวไฟแดง

 

สิ้นแรงจับพวงมาลัย

 

เสียงจ่มด่าว่าจอดคอยใคร

 

เขาบีบแตรไล่อ้ายตกใจตื่น

 

ส่งกะแท็กซี่เคยมีนางใจ

 

วันนี้ทำไม

 

นางใจของอ้ายเป็นอื่น

 

กลับห้องหมองเศร้า

 

ควงกะเหมิดวันเหมิดคืน

 

โทรเข้าศูนย์ด้วยความกล้ำกลืน

 

บอกแท็กซี่คนนี้แฟนทิ้ง

 

ขับรถจอดปั๊มหาน้ำล้างหน้า

 

มันเปื้อนน้ำตาเวลาที่มันเอ่อไหล

 

ไฟเขียวไฟแดงสิ้นแรง

 

จับพวงมาลัย

 

เสียงจ่มด่าว่าจอดคอยใคร

 

เขาบีบแตรไล่อ้ายตกใจตื่น

 

ส่งกะแท็กซี่เคยมีนางใจ

 

วันนี้ทำไม

 

นางใจของอ้ายเป็นอื่น

 

กลับห้องหมองเศร้า

 

ควงกะเหมิดวันเหมิดคืน

 

โทรเข้าศูนย์ด้วยความกล้ำกลืน

 

บอกแท็กซี่คนนี้แฟนทิ้ง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***