สัญญาปากเปล่า

Nuvo25 เม.ย. 2014

เนื้อเพลง

 

สัญญาปากเปล่า - Nuvo

Written by:สุรสีห์ อิทธิกุล/มวลหมู่

แม้ว่าเรา

 

เคยตกลง

 

กันไว้ ด้วยวาจา

 

ตกลงกันเป็นสัญญา

 

ร่วมกัน

 

มันก็ผ่าน ผ่านไปแล้ว

 

ปล่อย

 

ให้เป็นเรื่องของวันวาน

 

ช่างมัน ช่างมันเถิด

 

รู้ว่าเธอ

 

คงสับสน

 

และคงคิดจะลา

 

แต่ติดกับคำสัญญาที่เคย

 

ความรู้สึกผิดในใจ

 

อย่าให้มันทำร้ายเธอเลย

 

ช่างมัน ช่างมันเถิด

 

เพียงสัญญาปากเปล่า

 

เพียงแค่ลมปากเป่า

 

อย่าให้ใจมันติดค้าง

 

ความรักมีก่อเกิด

 

มันก็มีวันจาง

 

อย่าอย่าคิดมากอยู่เลย

 

โลกไม่มีเพียงแต่เรา

 

ชีวิตนั้นยังยาว

 

ก็ยังคงเจอเรื่องราวมากมาย

 

ลืมเสียเถิดว่ามีฉัน

 

อย่าให้มันขัดขวางทางไป

 

ช่างมัน ช่างมันเถิด

 

คนเราทุกคนย่อมมีจุดหมาย

 

มีลมหายใจเพื่อความฝัน

 

ทางใดที่ดีต้องไปทางนั้น

 

อย่าหยุดความฝันของเธอ

 

คนเราทุกคนย่อมมีจุดหมาย

 

มีลมหายใจเพื่อความฝัน

 

ทางใดที่ดีต้องไปทางนั้น

 

อย่าหยุดความฝันของเธอ

 

แม้ว่าเรา

 

เคยตกลง

 

กันไว้ ด้วยวาจา

 

ตกลงกันเป็นสัญญา

 

ร่วมกัน

 

มันก็ผ่าน ผ่านไปแล้ว

 

ปล่อย

 

ให้เป็นเรื่องของวันวาน

 

ช่างมัน ช่างมันเถิด

 

ปล่อย

 

ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันวาน

 

ช่างมัน ช่างมันเถิด

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***