Paradise (Album Version)

เบลล์ นันทิตา17 เม.ย. 2012

เนื้อเพลง

Paradise - เบลล์ นันทิตา ฆัมภิรานนท์ (Belle Nuntita Khamphiranon)

Written by:ณรงค์ เดชะ/ปณิธิ เลิศอุดมธนา

เปรียบดังสวรรค์

 

ได้มอบของขวัญ

 

ที่ไม่เคยฝัน

ว่าจะมีสักวัน

 

ที่ได้อยู่กับเธอ

 

สุขใจแค่ไหน

 

อุ่นใจแค่ไหน

 

เมื่อเวลานี้ฉันมีเธอ

ฉันมีเธอ เธอเดินอยู่ข้างเคียง

 

ไม่มีวันไปจากเธอ

 

จะมีกี่คน

ที่ทำให้ฝันเหมือนความจริง

 

จะมีกี่คนที่พาพบสิ่งที่ตามหา

 

จะมีกี่คนที่คอยกางร่มเมื่อฝนมา

 

ถ้าใครคนนั้นไม่ใช่เธอ

 

ภาพดีๆที่เธอให้ฉัน

แม้ตอนหลับตา

 

ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

ให้ฉันเข้าใจว่าเธอ

 

เปรียบดังสวรรค์

 

ได้มอบของขวัญ

 

ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวัน

 

ที่ได้อยู่กับเธอ

 

สุขใจแค่ไหน

 

อุ่นใจแค่ไหน

เมื่อเวลานี้ฉันมีเธอ

ฉันมีเธอ เธอเดินอยู่ข้างเคียง

 

ไม่มีวันไปจากเธอ

 

จะมีกี่วันที่ต้องทนเหงา

 

ข้างหน้าต่าง

 

จะมีกี่ทางที่ต้องพบผ่านกับปัญหา

 

จะมีกี่ครั้ง

ที่วันหยุดเหมือนไม่มีค่า

 

ถ้าในวันนั้นไม่พบเธอ

 

ภาพดีๆที่เธอให้ฉัน

แม้ตอนหลับตา

 

ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

ให้ฉันเข้าใจว่าเธอ

 

เปรียบดังสวรรค์

 

ได้มอบของขวัญ

 

ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวัน

 

ที่ได้อยู่กับเธอ

 

สุขใจแค่ไหน

 

อุ่นใจแค่ไหน

 

เมื่อเวลานี้ฉันมีเธอ

ฉันมีเธอ เธอเดินอยู่ข้างเคียง

 

ไม่มีวันไปจากเธอ

 

ภาพดีๆที่เธอให้ฉัน

แม้ตอนหลับตา

 

ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

ให้ฉันเข้าใจว่าเธอ

 

เปรียบดังสวรรค์

 

ได้มอบของขวัญ

 

ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวัน

 

ที่ได้อยู่กับเธอ

 

สุขใจแค่ไหน

 

อุ่นใจแค่ไหน

 

เมื่อเวลานี้ฉันมีเธอ

ฉันมีเธอ เธอเดินอยู่ข้างเคียง

 

ไม่มีวันไปจากเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***