ไม่ใช่อย่างงั้น No No No

Labanoon27 ก.ค. 2015

เนื้อเพลง

ไม่ใช่อย่างงั้น No No No - Labanoon (ลาบานูน)

บอกอย่างงี้

เข้าใจอย่างงั้น

 

ฉันขอบอกอีกครั้ง

ให้เธอนั้นฟังให้ดี ๆ

 

ไม่ได้คิด

หมายความอย่างงั้น

ที่ฉันบอกว่าฉัน

 

ไม่มีเวลา

ไม่ได้บอกว่าฉัน

 

จะไม่ไปหา

ไม่ได้พูดอย่างงั้น

 

ฉันยังต้องการจะเจอกับเธอ

 

ไม่ใช่อย่างงั้น

 

ไม่ใช่อย่างงั้น

 

ฉันหมายความอย่างงี้

 

ไม่ใช่อย่างงั้น

 

ไม่ใช่อย่างงั้น

 

ฉันยังมีแต่เธอ

 

บอกว่าฉัน

 

พบคนดีเยอะ

 

ไม่ได้บอกว่าเธอ

 

ไม่ดีตรงไหน

จะให้เปรียบกับเธอ

 

จะได้ยังไง

ไม่ได้พูดอย่างงั้น

 

ฉันยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนใจ

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

ไม่ใช่อย่างงั้น no no no

ฉันหมายความอย่างงี้

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

ไม่ใช่อย่างงั้น no no no

ฉันยังมีแต่เธอ

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

ไม่ใช่อย่างงั้น no no no

ฉันหมายความอย่างงี้

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

แต่เป็นอย่างงี้

 

ฉันยังมีแต่เธอ

 

รักเธอไม่เปลี่ยน

 

โปรดจงฟังฉัน

อย่าพยายามคิดเองเออเอง

 

โปรดเข้าใจฉัน

 

ไม่เข้าใจก็ถามมาเลย

 

บอกอย่างงี้

 

เข้าใจอย่างงั้น

 

ฉันขอบอกอีกครั้ง

ฉันยังรักเธอคนเดียวเท่านั้น

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

ไม่ใช่อย่างงั้น no no no

ฉันหมายความอย่างงี้

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

ไม่ใช่อย่างงั้น no no no

 

ฉันยังมีแต่เธอ

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

ไม่ใช่อย่างงั้น no no no

ฉันหมายความอย่างงี้

 

ไม่ใช่อย่างงั้น no no

แต่เป็อย่างงี้

 

ฉันยังมีแต่เธอ

 

รักเธอไม่เปลี่ยน

 

ก็รักเธอไม่เปลี่ยน

 

ก็รักเธอไม่เคยเปลี่ยน

 

ก็รักเธอไม่เปลี่ยน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***