น้ำตา

Big Ass17 มี.ค. 2011

เนื้อเพลง

น้ำตา - Big A**

 

Written by:ขจรเดช พรมรักษา/พูนศักดิ์ จตุระบุล/อภิชาติ พรมรักษา/Big A**

 

ความผิดหวัง

 

วันนี้มันเดินทาง

มาหาเธอ

 

แล้วใช่ไหม

 

ความพ่ายแพ้

 

วันนี้คงรังแก

 

เธอเสียจน

 

ทนไม่ไหว

 

เมื่อเจ็บใจ

 

ก็ร้องไห้

 

ออกมา

 

เมื่อเธอต้อง

เหลือเพียง

 

แต่น้ำตา

 

ให้น้ำตา

เป็นที่พึ่ง

 

สุดท้าย

 

ปล่อยให้

มันไหลลงมา

อย่าเก็บไว้

 

จงร้องไป

 

ให้มันจำ

 

ว่าเคยช้ำใจ

 

เท่าไหร่

 

ให้น้ำตา

 

เตือนหัวใจ

 

ไม่มีใคร

 

แต่อย่างน้อย

มีน้ำตา

 

คอยปลอบใจ

 

จำเอาไว้

 

ในวันนี้

 

ที่แท้ไม่ได้มี

เพียงแค่เธอ

 

ที่เจ็บช้ำ

 

ในวันนี้

 

เธอรู้ไหม

ยังมีคนมากมาย

 

ที่บอบช้ำ

 

เมื่อเจ็บใจ

ก็ร้องไห้

 

ออกมา

 

เมื่อเธอ

ต้องเหลือเพียง

 

แต่น้ำตา

 

ให้น้ำตาเป็น

ที่พึ่งสุดท้าย

 

ปล่อยให้

มันไหลลงมา

อย่าเก็บไว้

 

จงร้องไป

 

ให้มันจำ

 

ว่าเคยช้ำใจ

เท่าไหร่

 

ให้น้ำตา

 

เตือนหัวใจ

 

ไม่มีใคร

 

แต่อย่างน้อย

มีน้ำตา

 

คอยปลอบใจ

 

จำเอาไว้

 

เจ็บแค่ไหน

ให้น้ำตา

 

มันปลอบใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***