ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง EP.21 สงครามสมัยโบราณเป็นเรื่องของ “กษัตริย์” ศิลปิน รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

EP.21 สงครามสมัยโบราณเป็นเรื่องของ “กษัตริย์”

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด30 เม.ย. 2020

เนื้อเพลง

พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ ยึดถือคติพระจักรพรรดิราช ทุกอาณาจักรพยายามแผ่ขยายพระราชอำนาจให้กว้างไกลที่สุด การก่อสงครามในสมัยโบราณนั้น เป็นเรื่องระหว่างพระมหากษัตริย์ด้วยกัน และเมื่อรบกันจนรู้แพ้รู้ชนะแล้ว (พระมหากษัตริย์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสวรรคต หรือประกาศยอมแพ้) สงครามก็จะจบเพียงแค่นั้น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***